Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thành đoàn Bạc Liêu tiếp tục thực hiện chủ trương “1 + 2”

Hoạt động Đoàn, Hội
Thứ ba, 12/10/2021, 15:46
Màu chữ Cỡ chữ
Thành đoàn Bạc Liêu tiếp tục thực hiện chủ trương “1 + 2”

Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 09/HĐ/TĐTN-TCKT ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn Bạc Liêu về việc chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp tỉnh và cấp huyện giai đoạn 2018 - 2022. Trong năm 2021, Ban Thường vụ Thành đoàn tiếp tục phân công các đồng chí Ban chấp hành, cán bộ chuyên trách Thành đoàn chỉ đạo cơ sở, thực hiện chủ trương “1+2” đối với cán bộ chuyên trách Đồng thời tổ chức các hoạt động trong năm hướng về cơ sở để quan tâm, hỗ trợ cho cơ sở thực hiện tốt chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trong năm 2021.

Nội dung hỗ trợ khi đi cơ sở gồm: nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, những ước mơ hoài bảo của thanh niên để tập hợp, phản ánh và đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời; Tìm hiểu tình hình đoàn viên, thanh thiếu nhi; Triển khi các chủ trương, chính sách, vấn đề mới phát sinh, những dự báo cần có giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới như: tổ chức bộ máy, tổ chức và sinh hoạt đoàn trên địa bàn dân cư, chất lượng sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chủ điểm; Tập huấn kỹ năng, sinh hoạt thiếu nhi… qua đó hướng dẫn cơ sở giải quyết, tháo gỡ những vấn đề tồn tại, khó khăn, giúp cho cơ sở hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Căn cứ quy định về việc đi công tác cơ sở, cán bộ đăng ký nội dung, thời gian, địa điểm đi công tác. Bộ phận Tổ chức Thành đoàn có trách nhiệm tổng hợp, rà soát tránh trùng chéo, tham mưu Ban Thường vụ Thành đoàn ban hành Thông báo cán bộ đi công tác cơ sở. Trong năm 2021, cán bộ cơ quan Thành đoàn thực hiện đi công tác cơ sở 60 ngày.

Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Thành đoàn có biện pháp theo dõi, giám sát việc thực hiện chủ trương “1+2” đối với cán bộ cơ quan Thành đoàn. Căn cứ kết quả theo dõi, giám sát của Ủy ban kiểm tra Thành đoàn và báo cáo kết quả đi công tác cơ sở của cán bộ, Thường trực Thành đoàn chỉ đạo các bộ phận, văn phòng Thành đoàn coi việc thực hiện chế độ “1+2” là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm đối với cán bộ đoàn.

Qua việc đi công tác tại cơ sở để Ban chấp hành Thành đoàn phát hiện nhân rộng các cá nhân tiêu biểu, phát triển nguồn cán bộ Đoàn dự nguồn; nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong toàn đoàn trên địa bàn thành phố Bạc Liêu trong thời gian tới.

Trường Xuân

Số lượt xem: 37

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu