Thành phố Bạc Liêu: tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố bậc Mầm non năm học 2020 - 2021 Thành phố Bạc Liêu: Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2021 TP. BẠC LIÊU: Ban chỉ đaọ các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021, Ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân Tân Sửu trên địa bàn thành phố Bạc Liêu Thành phố Bạc Liêu: Ban chỉ đaọ các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021 thành lập các Tiểu ban thực hiện các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu Thành phố Bạc Liêu: Chỉ đạo các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu Phường Nhà Mát: Tổ chức buổi Lễ trao nhà Đại đoàn kết cho người dân trên địa bàn phường Thành phố Bạc Liêu: Tổ chức cuộc họp Hội đồng Tư vấn thành phố Bạc Liệu giải quyết khiếu nại của công dân Thành ủy Bạc Liêu: tổng kết nhiệm vụ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 Đóng góp dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030 Đóng góp dự thảo Chương trình hành động quốc gia vid trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
 
 
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thành ủy Bạc Liêu: Ban hành Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Thứ năm, 15/10/2020, 10:47
Màu chữ Cỡ chữ
Thành ủy Bạc Liêu: Ban hành Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nội dung chỉ đạo trọng tâm: Các chi bộ, đàng bộ trực thuộc Thành ủy và các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết, để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đảm bảo sự lãnh đạo thồng nhất của các cấp ủy đảng trong công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; gắn kết quả đại hội đảng bộ và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn theo quy địnhcủa pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Nhân sự được giới thiệu phải là những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, năng lực; có quan điểm lập trường chính trị vững vàng; đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và có điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân. Kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, quan liêu, giây mất đòan kết, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước. 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật. Tăng cường hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với việc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng bộ, quân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy Nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả. Động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân nơi cư trú tích cực tham gia bầu cử nhằm đạt tỷ lệ cao nhất và bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng thời kết hợp chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 01/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026" gắn với việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bạc Liêu lần thứ XII đã đề ra.

Các cấp ủy đảng phải lãnh đạo chặt chẽ việc lựa chọn người tham gia các tổ chức phụ trách công tác bầu cử, bảo đảm là người trung thực, có năng lực, trách nhiệm, kinh nghiệm về công tác bầu cử, được nhân dân tín nhiệm và phải được tập huấn kỹ nghiệp vụ trước khi làm nhiệm vụ.

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các ban Đảng Thành ủy, Ủy ban bầu cử thành phố, các cấp ủy có kế hoạch cụ thể hóa để triển khai thực hiện, đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban ngành thành phố trong quá trình chỉ đạo, tổ chức bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu thành công tốt đẹp.       

                                                                                                                        Thảo Vy

Số lượt xem: 201

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Huỳnh Phương Thanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu