Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thành ủy Bạc Liêu ban hành Chỉ thị về tiếp tục xây dựng thành phố Bạc Liêu an toàn về an ninh trật tự

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Thứ sáu, 23/07/2021, 20:03
Màu chữ Cỡ chữ
Thành ủy Bạc Liêu ban hành Chỉ thị về tiếp tục xây dựng thành phố Bạc Liêu an toàn về an ninh trật tự

Ngày 17/7/2021, Thành ủy Bạc Liêu ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy (Khóa XII) về tiếp tục xây dựng thành phố Bạc Liêu an toàn về an ninh trật tự.

Qua 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 03-CT/TU ngày 04/5/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu về “xây dựng thành phố Bạc Liêu an toàn về an ninh trật tự”, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành được nâng lên rõ rệt. Công tác chỉ đạo điều hành phòng ngừa, điều tra, xử lý các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được tiến hành quyết liệt, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố.

Tuy nhiên, công tác nắm bắt, tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình, giải quyết những mâu thuẫn trong đời sống nhân dân có nơi, có lức hiệu quả chưa cao. Công tác quản lý nhà nước về ANTT trên một số lĩnh vực, một số ngành nghề mặt dù đã kiểm tra, phát hiện xử lý, nhưng vẫn còn vi phạm, từ đó đôi lúc ảnh hưởng trực tiếp đến ANTT trên địa bàn…

Để tiếp tục xây dựng thành phố Bạc Liêu an toàn về ANTT, đả bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạ xã hội; tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế và môi trường văn hóa lành mạnh đáp ứng tình hình mới góp phần xây dựng thành phố Bạc Liêu trở thành đô thị loại I, theo hướng văn minh và từng bước hiện đại. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ thị một số nội dung sau:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triễn khai thục hiện có hiệu quả Kế hoạch 07-KH/TU ngày 2/3/2016, Kế hoạch 08-KH/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy; các chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU ngày 23/3/2017, Kế hoạch 89-KH/TU ngày 10/12/2018; Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ 138 thành phố và các phường, xã để chỉ đạo thwucj hiện hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm, tội phạm ngay từ cơ sở; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hẹ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao.

Đổi mới tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, tuân thủ pháp luật và tinh thần, trách nhiệm tham gia phòng, chống tội phạm của mọi tầng lớp nhân dân. Phấn đấu hàng năm có 98% hộ gia đình; 90% khóm, ấp; 90% phường, xã; 100% cơ quan, đơn vị và 100% trường học đạt chuẩn văn hóa về an toàn an ninh, trật tự; 90% phường, xã đạt chuẩn phường văn minh đô thị, xã văn hóa nông thôn mới. Quyết tâm xây dựng thành phố Bạc Liêu là điểm đến an toàn cho du khách.

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, kiềm chế và đẩy lùi các loại tội phạm. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm theo chuyên đề.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự gắn với cải cách hành chính, phục vụ nhu cầu chính đáng của tổ chức, cá nhân và yêu cầu công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội.

Chú trọng xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách và các tổ chức quần chúng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự hoà giải”.

Tiếp tục chỉ đạo sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong thực hiện các kế hoạch liên tịch, kế hoạch, chương trình phối hợp hành động về phòng, chống tội phạm.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và thường xuyên sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch của BTV Thành ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 và Chỉ thị 12 của của BTV Tỉnh ủy,…

BTV Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện.

Anh Bằng

Số lượt xem: 202

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu