Thành phố Bạc Liêu: Tổ chức cuộc họp Hội đồng Tư vấn thành phố Bạc Liệu giải quyết khiếu nại của công dân Thành ủy Bạc Liêu: tổng kết nhiệm vụ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 Đóng góp dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030 Đóng góp dự thảo Chương trình hành động quốc gia vid trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Thành phố Bạc Liêu: Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 TP. Bạc Liêu: Hoàn thành việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành phố Bạc Liêu và các phường, xã Thành phố Bạc Liêu: Chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng Thành phố Bạc Liêu: Tổ chức cuộc họp nghe đơn vị tư vấn thông qua phương án thay đỗi trồng cây xanh dải phân cách tuyến đường Cao Văn Lầu Thành phố Bạc Liêu: Thăm hỏi, động viên gia đình có con bị đuối nước TP. Bạc Liêu: Họp Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Bạc Liêu xét duyệt tuyển chọn gọi thanh niên lên đường nhập ngũ lần 2 năm 2021
Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
 
 
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thành ủy Bạc Liêu: Chỉ đạo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Tiêu điểm
Thứ năm, 22/10/2020, 08:58
Màu chữ Cỡ chữ
Thành ủy Bạc Liêu: Chỉ đạo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Để tổ chức thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh Bạc Liêu "Về kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020". Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy; các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố các đảng ủy phường, xã tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt về lịch sử, truyền thống vẽ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 90 năm qua; về ý nghĩa và tầm quan trọng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban chấp hành Trung ương khóa IX "về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"; Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 05/5/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa XI) thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 25/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về "tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trong tình hình mới" .    

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tổ chức ở tất cả các khu vực dân cư trên địa bàn thành phố, thời gian không quá 01 ngày (bao gồm cả phần lễ và phần hội), trong khoảng thời gian từ ngày 01/11/2020 đến ngày 18/11/2020. Các hoạt động phải có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả gắn với phát động phong trào thi đua yêu nước, nhất là các hoạt động thi đua nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bạc Liêu xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 triển khai đến cơ sở để tổ chức thực hiện; Mời các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy phụ trách địa bàn, các đồng chí Thành ủy viên cư trú trên địa bàn; cán bộ, đảng viên đang công tác, cư trú trên địa bàn; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố cùng tham dự.

Các Đảng ủy phường, xã phân công lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và đảng viên trên địa bàn tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư.

Giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bạc Liêu phối hợp Ban Dân vận Thành ủy theo dõi, đôn đốc các ngành có liên quan thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo trên.

Thảo Vy

Số lượt xem: 265

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Huỳnh Phương Thanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu