Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Phát triển cây Thanh Nhãn Bạc Liêu, gắn với phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025”

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Thứ sáu, 20/05/2022, 09:30
Màu chữ Cỡ chữ
Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Phát triển cây Thanh Nhãn Bạc Liêu, gắn với phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025”

Ngày 18/5/2022, UBND thành phố ban hành Quyết định số 118/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Phát triển cây Thanh Nhãn Bạc Liêu, gắn với phát trin du lịch sinh thái trên địa bàn thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025”.

Theo đó, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Phát triển cây Thanh Nhãn Bạc Liêu, gắn với phát trin du lịch sinh thái trên địa bàn thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025” gồm 20 thành viên, đồng chí Lê Kim Thúy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo: Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển cây Thanh Nhãn Bạc Liêu, gắn với phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn thành ph Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025”. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể theo từng năm nhm thực hiện hiệu quả Đ án phát trin cây Thanh Nhãn; giúp UBND thành phố phối hợp với Viện, Trường và các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà Đ án đã đặt ra.

Kiến nghị, đề xuất giải quyết các vướng mắc trong triển khai thực hiện Đ án phát triển cây Thanh Nhãn với Chủ tịch UBND tỉnh, khi vượt quá thm quyền của thành phố. Tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đ án phát triển cây Thanh Nhãn và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của thành phố; tham mưu cho UBND thành phố tổ chức sơ kết, tổng kết Đ án phát triển cây Thanh Nhãn. Tham mưu cho UBND thành phố thực hiện các công tác chỉ đạo, kim tra, đôn đốc các phòng, ban chuyên môn và UBND các phường, xã có liên quan triển khai thực hiện Đ án phát triển cây Thanh Nhãn.

Về nhiệm vụ của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án phát triển cây Thanh Nhãn: Tổng hợp, báo cáo tình hình trong quá trình triển khai thực hiện Đ án phát triển cây Thanh Nhãn; xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất và kịp thời phản ánh tình hình triển khai thực hiện với Ban Chỉ đạo. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Đề án phát triển cây Thanh Nhãn và UBND thành phố.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và T giúp việc Ban Chỉ phát triển cây Thanh Nhãn được đảm bảo từ nguồn chi phí quản lý Đ án phát triển cây Thanh Nhãn (3%) đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt được ngân sách nhà nước cấp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

B.Lộc

Số lượt xem: 97

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu