Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án phát triển đô thị thông minh trên địa bàn thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Thứ hai, 30/05/2022, 15:02
Màu chữ Cỡ chữ
Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án phát triển đô thị thông minh trên địa bàn thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Quyết định số 118/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án phát triển đô thị thông minh trên địa bàn thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án phát triển đô thị thông minh trên địa bàn thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 gồm 26 thành viên, đồng chí Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là:

Tham mưu trình UBND thành phố Bạc Liêu về chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp triển khai thực hiện Đề án phát triển đô thị thông minh trên địa bàn thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Giúp UBND thành phố Bạc Liêu, Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu trong việc điều phối, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chương trình, kế hoạch, dự án về Đề án phát triển đô thị thông minh trên địa bàn thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu của từng ngành, lĩnh vực do các phòng, ban chuyên môn cấp thành phố, UBND các phường, xã quản lý.

Giúp Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án phát triển đô thị thông minh trên địa bàn thành phô Bạc Liêu, giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; báo cáo định kỳ và đột xuất cho Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu; đề xuất kịp thời các giải pháp thực hiện. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND  thành phố Bạc Liêu, Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu.

Về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo:

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: Là đầu mối tổng hợp, tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện các nội dung công việc được quy định theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Tham mưu, trình Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động, phân công thành viên Ban Chỉ đạo, thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND thành phố Bạc Liêu; các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, các thành viên của Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

B.Lộc

Số lượt xem: 105

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu