Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thành phố Bạc Liêu đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị - Hành chính công (PAPI) trong năm 2022

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Thứ năm, 13/01/2022, 16:26
Màu chữ Cỡ chữ
Thành phố Bạc Liêu đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị - Hành chính công (PAPI) trong năm 2022

Nhằm phấn đấu nâng cao Chỉ số PAPI thành phố Bạc Liêu năm 2022 và những năm tiếp theo thuộc nhóm đạt điểm trung bình cao trong tỉnh. Thành phố Bạc Liêu đã đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện trong năm 2022 và những năm tiếp theo, cụ thể như sau:

Các cấp, các ngành xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nâng cao chỉ số PAPI, phân công cán bộ phụ traschtheo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, kịp thời đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục cải thiện và nâng cao Chỉ số của thành phố trong thời gian tới.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền các nội dung Chỉ số PAPI trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, thực hiện.

Tăng cường sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện nâng cao Chỉ số PAPI.

Nâng cao trình độ, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nói chung, công chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, khắc phục cho được tình trạng vô cảm trong giải quyết, xử lý công việc.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung kế hoạch nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công, trọng tâm là giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân để có hướng chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời, chính xác những đơn vị, cá nhân có thành tích và phê bình, kỷ luật những đơn vị, cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc các nhiệm vụ nâng cao Chỉ số PAPI.

Tuyên truyền, triển khai các hình thức thích hợp (công khai số điện thoại, hộp thư điện tử của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, thường xuyên tổ chức các cuộc gặp, tiếp xúc với nhân dân...) để nhân dân nói lên nguyện vọng, phản ánh kiến nghị, tham gia đóng góp ý kiến chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách của Trung ương cũng như của đại phương.

Các ngành, các ấp tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện ở cấp cơ sở; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy chế dân chủ cơ sở. Nâng cao trách nhiệm của chính quyền, cán bộ, công chức xã, của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và của nhân dân trong thực hiện dân chủ ở phường, xã.

Đẩy mạnh công khai, minh bạch các chính sách, pháp luật từ chính quyền địa phương, bảo đảm cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin hữu ích, đáng tin cậy cho người dân, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các thông tin dễ dàng hơn; Tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về những vấn đề bức xúc trong quá trình triển khai nhiệm vụ của UBND các cấp; Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và các văn bản có liên quan về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức phù hợp; Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng công tác rà soát các quy điịnh, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, kiến nghị cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết để giảm thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân; Thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc, khám chữa bệnh cho người dân, không ngừng cải tiến quy trình khám bệnh, chữa bệnh, đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn của các y, bác sĩ; Tăng cường bảo vệ môi trường, nhất là vấn đề môi trường tác động trực tiếp đến sức khỏe con người; Tăng cường tuyên truyền phổ biến tác dụng và tính hiệu quả của Cổng thông tin điện tử đến người dân, để họ biết đến tiếp cận và sử dụng Cổng TTĐT nhiều hơn, …

Anh Bằng

Số lượt xem: 30

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu