Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thành phố Bạc Liêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Thứ hai, 26/07/2021, 15:53
Màu chữ Cỡ chữ
Thành phố Bạc Liêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 22 tháng 7 năm 2021, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Công văn 3054/UBND-TH về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021. Qua đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu đề nghị các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được giao làm chủ đầu tư, trong đó tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, đề nghị các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư cần quyết liệt chỉ đạo công tác hoàn thiện hồ sơ các dự án và đề nghị các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn về xây dựng để kịp thời xử lý, giải quyết các khó khăn vướng mắt trong thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến quá trình thực hiện dự án.

Thứ hai, đối với các dự án khởi công mới trong kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, đề nghị các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư tiếp tục khẩn trương hoàn thành hồ sơ trình thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; đồng thời, phải tổ chức lựa chọn nhà thầu xong trong tháng 7/2021.

- Đối với các công trình, dự án đã và đang thực hiện sử dụng nguồn ngân sách thành phố (kể cả nguồn vốn kéo dài, chuyển nguồn tiếp tục sử dụng), đề nghị các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện để giải ngân theo quy định.

- Đối với các dự án đã được cấp thẩm quyền giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đề nghị các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục lập đề xuất chủ trương đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

- Riêng đối với Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam, vay vốn WB - Tiểu dự án thành phố Bạc Liêu và các dự án (vốn tỉnh quản lý chi) bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng, đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bạc Liêu phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các phường, xã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu giải quyết kịp thời, đảm bảo mặt bằng thi công theo tiến độ nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đã được phân bổ theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Thứ ba, đối với các công trình, dự án Kiểm toán Nhà nước đã có thông báo kết luận, đề nghị các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư khẩn trương, nghiêm túc thực hiện đầy đủ các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước theo đúng quy định (thu hồi tạm ứng, thanh quyết toán hoàn thành, giảm trừ khối lượng hợp đồng,…). Đồng thời, đối với các dự án chủ đầu tư cho phép nhà thầu thi công tạm ứng, đề nghị các chủ đầu tư cần quản lý chặt chẽ phần vốn cho tạm ứng và thực hiện công tác thu hồi tạm ứng theo đúng quy định hiện hành.

Thứ tư, đối với các hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án: Đề nghị các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, cạnh tranh và đạt chỉ tiêu, kế hoạch về đấu thầu qua mạng Ủy ban nhân dân tỉnh đã Bạc Liêu ban hành; đặc biệt, tổ chức thực hiện theo đúng Thông tư số 11/2019/BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu đề nghị các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo, giám sát đánh giá đầu tư các dự án theo đúng quy định, những khó khăn, vướng mắt, kiến nghị cần dẫn chiếu cụ thể, nêu rõ các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề kiến nghị xử lý. Các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư khẩn trương phối hợp cùng các ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện, mọi sự chậm tiến độ thực hiện dự án làm ảnh hưởng đến công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của thành phố Bạc Liêu liên quan đến trách nhiệm của đơn vị nào thì Thủ trưởng đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu.

Anh Bằng

Số lượt xem: 257

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu