Thành phố Bạc Liêu: tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố bậc Mầm non năm học 2020 - 2021 Thành phố Bạc Liêu: Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2021 TP. BẠC LIÊU: Ban chỉ đaọ các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021, Ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân Tân Sửu trên địa bàn thành phố Bạc Liêu Thành phố Bạc Liêu: Ban chỉ đaọ các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021 thành lập các Tiểu ban thực hiện các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu Thành phố Bạc Liêu: Chỉ đạo các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu Phường Nhà Mát: Tổ chức buổi Lễ trao nhà Đại đoàn kết cho người dân trên địa bàn phường Thành phố Bạc Liêu: Tổ chức cuộc họp Hội đồng Tư vấn thành phố Bạc Liệu giải quyết khiếu nại của công dân Thành ủy Bạc Liêu: tổng kết nhiệm vụ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 Đóng góp dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030 Đóng góp dự thảo Chương trình hành động quốc gia vid trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
 
 
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thành phố Bạc Liêu: Ban hành Kế hoạch tổng kết nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XI và xây dựng văn bản cụ thể hóa NQ Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Thứ năm, 03/12/2020, 15:03
Màu chữ Cỡ chữ
Thành phố Bạc Liêu: Ban hành Kế hoạch tổng kết nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XI và xây dựng văn bản cụ thể hóa NQ Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban chỉ đạo xây dựng văn bản thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 30 tháng 10 năm 2020 tổng kết nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XI và xây dựng văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nội dung kế hoạch bao gồm 15 nội dung cụ thể như sau:

1. Ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy "về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026".

2. Tổng kết công tác phát triển đảng viên của Ban Thường vụ  Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

3. Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 04 tháng 5 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa XI) "về việc xây dựng thành phố Bạc Liêu an toàn về an ninh trật tự".

4. Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 23/5/2016 của BTV Thành ủy (khóa XI) "về đẩy mạnh cải cách hành chính, giai đoạn 2016 - 2020".

5. Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 08/3/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về "phát triển nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố và phường, xã giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo".

6. Kết luận số 10-KL/TU, ngày 19/4/2016 của BCH Đảng bộ thành phố (khóa XI) tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XI) "về phát triển toàn diện lĩnh vực giáo dục - đào tạo của thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020".

7. Kết luận số 11-KL/TU, ngày 25/4/2016 của BTV Thành ủy (khóa XI) "về tiếp tục đẩy mạnh rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và nâng cao tinh thần trách nhiệm, phụng sự Tổ quốc, phụ vụ nhân dân đối với cán bộ, đảng viên công chức, viên chức thành phố".

8. Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa XI) "về tiếp tục phát triển thể dục - thể thao trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020".

9. Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 18/7/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy khóa XI "về nâng cao chất lượng xã nông thôn mới gắn với phát triển toàn diện lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản, giai đoạn 2016 - 2020" và Chỉ thị số 06 CT/TU, ngày19/7/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa XI) "về tiếp tục xây dựng phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị và xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020"

10. Kết luận số 13-KL/TU, ngày 12/9/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa XI) về thực hiện Nghị quyết số 03-của Ban Chấp hành Đảng bộ TP "về củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2016 - 2020".

11. Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 20/02/2017 của BCH Đảng bộ thành phố Bạc Liêu (khóa XI) "về chỉnh trang, nâng cấp đô thị theo hướng văn minh, từng bước hiện đại".

12. Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 09/3/2017 của BTV Thành ủy (khóa XI) "về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020".

13. Kế hoạch số 93-CT/TU, ngày 04 tháng 5 năm 2019 của BTV Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 17 tháng 12 năm 2018 của BCH Đảng bộ thành phố (khóa XI) "về tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

14. Kế hoạch số 98-CT/TU, ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Tỉnh ủy "về phát triển kinh tế biển tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025, định hướng năm 2030".

15. Kế hoạch số 99-CT/TU, ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Tỉnh ủy "về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Thời gian sơ kết và triển khai các văn bản hoàn thành trong tháng 12 năm 2021.

                                                                                                                        Thảo Vy

Số lượt xem: 55

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Huỳnh Phương Thanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu