Phường 3: Tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn Phường 3, thành phố Bạc Liêu nhiệm kỳ 2021 - 2026 TP. Bạc Liêu: Tổ chức Hội nghị Hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 Thành ủy Bạc Liêu triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 Phường 1: Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026 Thành phố Bạc Liêu: Tổ chức đoàn thăm, chúc mừng cán bộ ngành Y tế trên địa bàn thành phố nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam TP.Bạc Liêu: Ban hành Kế hoạch Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 TP. Bạc Liêu: Thăm, tặng quà các gia đình có thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 TP. Bạc Liêu triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 HĐND thành phố Bạc Liêu tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ giải pháp thời gian tới TP. Bạc Liêu: Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật" trên địa bàn thành phố năm 2021
Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
 
 
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thành phố Bạc Liêu: Ban hành kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Album|Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ bảy, 23/01/2021, 11:14
Màu chữ Cỡ chữ
Thành phố Bạc Liêu: Ban hành kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Thực hiện ý kiến chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tại Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung trọng tâm sau:

Mục đích, Yêu cầu: Tổ chức phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số  137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, phường, xã trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo.

Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Xác định những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng pháo; kịp thời tham mưu những giải pháp khắc phục những sơ hở, thiếu sót của hệ thống pháp luật để tham mưu, đề xuất điều chỉnh phù hợp.

Theo chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Nội dung: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, mục tiêu của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm liên quan đến hoạt động pháo.

Tập trung tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong công tác quản lý, sử dụng pháo, chú trọng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật và chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo; thông tin rộng rãi, kịp thời, công khai, minh bạch trong nhân dân về những quy định quản lý, sử dụng pháo, những đơn vị, tổ chức được phép hoạt động trong lĩnh vực pháo để quần chúng nhân dân cảnh giác.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố và chính quyền địa phương trong quản lý, sử dụng pháo. Các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang phải gương mẫu, cảnh giác, chấp hành pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Thường xuyên rà soát, phát hiện sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan gây khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm về pháo, kịp thời tham mưu, kiến nghị, đề xuất các ngành chức năng điều chỉnh phù hợp.

Tốc chức thực hiện: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

Chế độ thông tin báo cáo: Định kỳ 6 tháng và tổng kết năm, các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu.

Giao Công an thành phố giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này.

                                                                                                                        Thảo Vy               

Số lượt xem: 32

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Huỳnh Phương Thanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu