Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thành phố Bạc Liêu: Chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên năm 2020

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Thứ năm, 19/11/2020, 16:33
Màu chữ Cỡ chữ
Thành phố Bạc Liêu: Chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên năm 2020

Ngày 11 tháng 11 năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu vừa ban hành công văn số 42/CV/TU về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên năm 2020. Nội dung văn bản chỉ đạo các Ban, Đảng Thành ủy, Thường trực HĐND – UBND thành phố, các đảng bộ, chi bộ, trực thuộc Thành ủy, các phòng, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên năm 2020.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các đơn vị tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020. Đối tượng, nội dung, quy trình, thủ tục kiểm điểm, đánh giá, xếp loại… thực hiện theo Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; Quy định số 04-QĐ/TU ngày 04/12/2018 và Quy định 2812-QĐ/TU ngày 26/5/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Việc đánh giá, xếp loại cần căn cứ vào kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm của cơ quan, đơn vị; các chỉ tiêu, nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm cần được lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể; đi sâu làm rõ về khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cần kiểm điểm sâu sắc về kết quả lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tổ chức phối hợp với các Ban, Đảng Thành ủy nắm chặt tình hình tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; tham mưu đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy gợi ý kiểm điểm sâu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Báo cáo, hồ sơ kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại của các cơ quan, đơn vị; văn bản đề xuất của HĐND, UBND thành phố đối với tập thể lãnh đạo các phòng và tương đương trực thuộc gửi về Thường trực Thành ủy, thông qua Ban Tổ chức Thành ủy trước này 27/11/2020.

Giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp Văn phòng Thành ủy và các Ban, Đảng của Thành ủy chuẩn bị nội dung, chương trình kiểm điểm, báo cáo Thường trực Thành ủy cho ý kiến đối với việc đánh giá, xếp loại tập thể Ban Thường vụ Thành ủyvà cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

B.Lộc

Số lượt xem: 1407

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu