Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thành phố Bạc Liêu: Chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng

Album|Tiêu điểm
Thứ sáu, 15/01/2021, 08:07
Màu chữ Cỡ chữ
Thành phố Bạc Liêu: Chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo Ủy ban nhân tỉnh Bạc Liêu tại Công văn số 5674/UBND-BTCD ngày 29 tháng 12 năm 2020 về việc triển khai thực hiện Công văn số 2049/TTCP-BTCDTW ngày 26/11/2020 của Thanh tra Chính phủ.

 Ngày 13 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành công văn số 136/UBND-TH về việc tiếp tục tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong  thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao các phòng, ban ngành thuộc thành phố Bạc Liêu, Ủy ban nhân dân các phường, xã tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân ngay từ cơ sở, không để kéo dài dẫn đến khiếu kiện vượt cấp, đông người và chủ động rà soát các vụ việc tồn đọng, phức tạp để đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Giao Thanh tra thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban ngành thuộc thành phố Bạc Liêu, Ủy ban nhân dân các phường, xã trong việc thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

                                                                                                                        Thảo Vy               

Số lượt xem: 76

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu