Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thành phố Bạc Liêu: Kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2020

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Thứ hai, 02/11/2020, 16:17
Màu chữ Cỡ chữ
Thành phố Bạc Liêu: Kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 04/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, đạt kết quả một số nội dung  như sau:

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng thuộc phạm vi của Đề án: Ủy ban nhân dân thành phố luôn quan tâm chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố có liên quan, Ủy ban nhân dân phường, xã đẩy mạnh công tác  tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng thuộc Đề án bằng nhiều hình thức đa dạng, như: lồng ghép các buổi họp dân, thông qua Hội nghị tập huấn đời sống văn hóa, tọa đàm, công tác hòa giải cơ sở, hoạt động văn hóa văn nghệ… Kết quả, tuyên truyền 434 cuộc, 13.111 lượt người tham dự, tổ chức phát 800 tờ rơi tuyên truyền pháp luật. Tuyên truyền cá biệt 2.861 lượt trường hợp, phát loa lưu động 624 cuộc. Nội dung tuyên truyền các chủ trương, chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các đối tượng thuộc Đề án, để họ nắm, am hiểu về chính sách pháp luật của Nhà nước giúp họ chấp hành, không tái phạm cũng như vi phạm pháp luật.

 Tổ chức sinh hoạt định kỳ mô hình “Quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng”, Câu lạc bộ “Người hoàn lương” lồng ghép tuyên tuyển phổ biến giáo dục pháp luật cho số đối tượng thuộc phạm vi của Đề án 10 cuộc, 486 người tham dự. Ngoài ra, còn tổ chức tuyên truyền các chính sách pháp luật cho đối tượng thuộc Đề án cụ thể: 08 lượt người đang chấp hành án phạt tù, 13 lượt đối tượng chấp hành án treo, 100 lượt đối tượng giáo dục tại xã, phường, 231 lượt người chấp hành xong án phạt tù, 51 người bị tạm giữ, tạm giam, 15 lượt thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho số đối tượng của Đề án, góp phần làm giảm tội phạm và vi phạm pháp luật, tình hình trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo cho việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố.

Cập nhật, đăng tải tài liệu truyền trên Cổng thông tin điện tử thành phố Bạc Liêu nhằm đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân có điều kiện tiếp cận thông tin, đã đăng tải 03 tin, 01 văn bản chỉ đạo.

Thường xuyên chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Nhà tạm giữ để hoạt động này được đi vào thực chất, đạt hiệu quả cao. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố trong phổ biến giáo dục cho người chấp hành án, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường kể cả người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, được đặc xá, mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng và các đối tượng khác theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Thường xuyên quan tâm tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ, cá nhân trực tiếp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tuy nhiên, do ảnh hướng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp nên năm 2020 Ủy ban nhân dân thành phố không tổ chức tập huấn mà chỉ biên soạn, cấp, tài liệu cho các chủ thể trên tự nghiên cứu để phục vụ công tác tuyên phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tới:

Xây dựng và triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” trong năm 2021. Chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho số đối tượng thuộc phạm vi của Đề án; thường xuyên đổi mới nội dung và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng và địa bàn nhằm năng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho họ không tái phạm cũng như vi phạm pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện trong phạm vi được giao của Đề án. Tiếp tục nhân rộng các mô hình, củng cố sinh hoạt định kỳ các mô hình “Quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng”, Câu lạc bộ “Người hoàn lương”. Tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định chung về phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng của Đề án được quy định trong Luật phổ biến giáo dục pháp luật, các văn bản pháp luật có liên quan. Rà soát nhu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất của từng đơn vị có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả đáp ứng yêu cầu trong thực hiện Đề án.                                                                                                        

                                                                                                                        Thảo Vy   

Số lượt xem: 1442

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu