Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thành phố Bạc Liêu sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Chủ nhật, 14/06/2020, 08:00
Màu chữ Cỡ chữ
Thành phố Bạc Liêu sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW

Chỉ thị 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư “Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác quản lý và tổ chức lễ hội” được triển khai trong điều kiện thành phố có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Tuy nhiên, với quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ thành phố, sự nổ lực của các cấp, các ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trong thàn phố, tình hình kinh tế xã hội ngày càng phát triển; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả khả quan.

Về công tác tuyên truyền, thành phố đã tiến hành tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để nhân dân hiểu rõ  mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc quản lý và tổ chức hoạt động lễ hội. Kết quả, trong 05 năm đã thay mới 350 m2 pano, treo 5.020 băng rol, khẩu hiệu tuyên truyền; phát loa cổ động đường dài được 86 cuộc phục vụ trên 80.000 lượt người dân chú ý lắng nghe; đăng 348 tin, bào trên cổng thông tin điện tử thành phố.

Công tác quản lý nhà nước về lễ hội được thành phố đặc biệt quan tâm. Hiện nay, toàn thành phố có 28 di tích, trong đó có 21 di tích cấp tỉnh, 07 di tích cấp quốc gia; 38 đình, chùa, miếu; có 52 lễ hội được tổ chức (gồm 40 lễ hội dân gian và 12 lễ hội tôn giáo). Qua đó, thành phố đã tiến hành vận động, hướng dẫn những đơn vị tổ chức lễ hội thực hiện đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép, các biểu hiện tiêu cực, biến tướng trong các lễ hội và các vi phạm thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

Trong thời gian qua, thành phố triển khai thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong các lễ hội. Các hoạt động văn nghệ quần chúng được tổ chức rộng rãi trong các hoạt động lễ hội, tạo điều kiện cho nhân dân được học tập và giao lưu văn hóa văn nghệ như đờn ca tài tử, hát lý con sáo, múa Romvong, múa lăm liu, dù kê,… Thành phố Bạc Liêu có 01 số lễ hội có giá trị văn hóa lịch sử và tâm linh như lễ hội Dạ cổ hoài lang, Quán âm Nam Hải…thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế trong hoạt động lễ hội như một số cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chưa quan tâm đúng mực việc lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Hiện tượng trò chơi mang tính trá hình, lợi dụng lễ hội để đánh bạc vẫn còn xảy ra, công tác vệ sinh môi trường trong lễ hội còn chưa đảm bảo. Một số lễ hội còn nặng phần lễ, nhẹ phần hội nên chưa thật sự thu hút đông đảo quần chúng và du khách đến dự. Ý thức một số cá nhân chưa cao, nhận thức lễ hội chưa đầy đủ, ý thức thực hiện nếp sống văn minh chấp hành pháp luật còn hạn chế. Một bộ phận nhân dân vẫn còn mua sắm lễ mạng tính chất lãng phí không đúng với bản chất với lễ hội…

Để khắc phục những hạn chế, trong thời gian tới, UBNDthành phố đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp sau: tăng cường công tác tuyên truyền về các di tích lịch sử, ý nghĩa lễ hội và phổ biến các quy định của pháp luật đến người dân, phục dựng các hoạt động văn hóa truyền thống và các trò chơi dân gian trong lễ hội. Kịp thời giải quyết, chấn chỉnh những tồn tại diễn ra trong lễ hội như: mê tín dị đoan, đốt vàng mã, ăn xin, hàng quán lấn chiếm lối đi vào di tích; đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trong lễ hội, hướng dẫn nhân dân và du khách thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội.

Tuyên truyền vận động nhân dân ký cam kết thực hiện nghiêm quy ước của khóm, ấp, kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định cụ thể về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo sự chỉ đạo của tỉnh. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi tiêu cực không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội gắn với đảm bảo an ninh trật tự an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. 

Số lượt xem: 233

Nhã Hân

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu