TP Bạc Liêu nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch nâng cao chỉ số Chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2023 - 2025 Xã Vĩnh Trạch bàn giao hộ nghèo để các đơn vị tiếp cận, khảo sát và trao vốn, phương tiện hỗ trợ Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố chú trọng đổi mới đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học Đoàn viên thanh niên thành phố Bạc Liêu sôi nổi tổ chức các hoạt động thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Tháng Thanh niên năm 2023 Hội Khuyến học TPBL triển khai tổ chức các hoạt động khuyến học năm 2023 Thành đoàn Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 Ủy ban nhân dân phường 3 trao giấy chứng nhận kết hôn cho 04 cặp đôi vợ chồng Thành đoàn Bạc Liêu phối hợp tổ chức Hội thi Chỉ huy đội giỏi thành phố Bạc Liêu năm 2023 Bà Lâm Nhật Quyên – cán bộ văn hóa, xã hội phường 3 – tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác
Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thành phố Bạc Liêu: Triển khai kế hoạch về việc phát triển năng lượng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

Thông tin tuyên truyền|Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ năm, 08/10/2020, 08:54
Màu chữ Cỡ chữ
Thành phố Bạc Liêu: Triển khai kế hoạch về việc phát triển năng lượng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

Nội dung kế hoạch được triển khai với 01 số mục tiêu cụ thể như: Phát triển đồng bộ lưới điện truyền tải và phân phối trên địa bàn; cung cấp kịp thời, đầy đủ nhu cầu năng lượng đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Xây dựng hệ thống lưới điện hiện đại, hiệu quả, có khả năng kết nối khu vực; bảo đảm cung cấp điện an toàn, đáp ứng tiêu chí đối với vùng phụ tải quan trọng và đối với vùng phụ tải đặc biệt quan trọng. Tầm nhìn đến năm 2045 được xác định là góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; ngành năng lượng phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; hệ thống hạ tầng năng lượng phát triển đồng bộ, hiện đại, khả năng kết nối khu vực được nâng cao; chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản lý đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nhằm góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; cung cấp đầy đủ năng lượng ổn định, có chất lượng cao với giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu đề ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

Phát triển các nguồn cung năng lượng theo hướng tăng cường khả năng tự chủ, đa dạng hóa, bảo đảm tính hiệu quả, tin cậy và bền vững. Cụ thể, phối hợp với các sở, ngành tỉnh triển khai thực hiện các dự án năng lượng trên địa bàn thành phố; khuyến khích, thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, nhất là khuyến khích sử dụng năng lượng mặt trời.

 Phát triển nhanh và bền vững ngành điện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Rà soát các quy hoạch nguồn và lưới điện trên địa bàn để phát triển bền vững các nguồn phát điện và lưới phân phối điện với cơ cấu phân bổ hợp lý, đảm bảo an toàn; chú trọng nâng cao hệ số công suất khả dụng và có dự phòng công suất phù hợp, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng tài nguyên. Khai thác tối đa nguồn điện sinh khối đồng phát, các nguồn điện từ rác thải đô thị, chất thải rắn và sinh khối. Tạo điều kiện thuận lợi cho ngành điện thực hiện đầu tư hiện đại hóa từ khâu sản xuất, truyền tải đến phân phối, đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường điện, có khả năng tích hợp quy mô lớn nguồn năng lượng tái tạo; nâng cao khả năng đảm bảo an ninh mạng lưới điện và chất lượng dịch vụ điện; quản lý chặt chẽ hơn cường độ tiêu thụ điện năng, giảm thiểu tối đa về tổn thất điện năng.

Cơ cấu lại các ngành và khu vực tiêu thụ năng lượng song song với thực hiện chính sách về sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm và hiệu quả. Tập trung rà soát lại các lĩnh vực sản xuất tiêu thụ năng lượng trên địa bàn, tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu suất để đảm bảo định mức tiêu hao năng lượng theo quy định. Khuyến khích đầu tư các dự án công nghiệp tiêu thụ ít năng lượng, thân thiện với môi trường và có hiệu quả về kinh tế-xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2030. Tăng cường việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn bắt buộc kèm theo chế tài về sử dụng hiệu quả năng lượng đối với những lĩnh vực, ngành và sản phẩm có mức tiêu thụ năng lượng cao.

Phát triển hạ tầng năng lượng bền vững, kết nối khu vực; nâng cao nội lực ngành công nghiệp chế tạo, dịch vụ phục vụ ngành năng lượng. Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng năng lượng bền vững; thực hiện xã hội hóa tối đa trong đầu tư và khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, dịch vụ ngành năng lượng phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố. Tạo môi trường thuận lợi, minh bạch; công khai quy hoạch, danh mục các dự án đầu tư, xóa bỏ rào cản để thu hút, khuyến khích tư nhân tham gia đầu tư, phát triển các dự án năng lượng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai các dự án về năng lượng trên địa bàn.

Khuyến khích và tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân tham gia xã hội hóa phát triển năng lượng; nâng cao chất lượng công tác xây dựng quy hoạch phát triên năng lượng và các quy hoạch có liên quan. Tiếp tục khuyến khích, thu hút đầu tư nước ngoài có quy mô, chất lượng và hiệu quả cho ngành năng lượng. Đẩy nhanh cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành điện; xây dựng cơ chế đầu tư thông thoáng, cải cách thủ tục hành chính để bảo đảm tiến độ các công trình điện.

Phát triển khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng. Khuyến khích liên kết giữa lực lượng nghiên cứu và phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo với các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực năng lượng thông qua các chương trình khoa học và công nghệ. Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ ngành năng lượng đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ trong tình hình mới.

Thực thi chính sách bảo vệ môi trường ngành năng lượng gắn với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Phát triển hệ thống quản lý và xử lý chất thải trong sản xuất năng lượng với công nghệ tiên tiến, phù hợp với điều kiện của thành phố; bảo đảm năng lực tự xử lý các nguồn thải trong các doanh nghiệp năng lượng. Có cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp môi trường gắn với ngành năng lượng.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong phát triển ngành năng lượng. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng và chính quyền từ thành phố đến phường, xã về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của ngành năng lượng; xác định phát triển năng lượng là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt, nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành và thực thi nghiêm túc các quy định pháp luật về năng lượng. 

                                                                                                                        Nguyễn Thanh

Số lượt xem: 309

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu