Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thành phố Bạc Liêu triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền giáo dục vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018 – 2027” năm 2021

Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ năm, 10/06/2021, 16:24
Màu chữ Cỡ chữ
Thành phố Bạc Liêu triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền giáo dục vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018 – 2027” năm 2021

Ngày 10/6/2021, Ban Chỉ đạo 938 và 939 ban hành Kế hoạch số 128/KH-BCĐ về Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền giáo dục vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018 – 2027” (gọi tắt là đề án 938) năm 2021.

Theo đó, kế hoạch đề ra 06 nội dung hoạt động, cụ thể như sau:

Một là về công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện: tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc Đề án; củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên cơ sở.

Hai là các hoạt động tập huấn và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội: tiếp tục phối hợp tập huấn các nội dung như giáo dục pháp luật, phẩm chất phụ nữ, phòng chống bạo lực gia đình, an toàn vệ sinh thực phẩm; giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em…; cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các cơ quan đơn vị khác tổ chức có liên quan đến nội dung của Đề án.

Ba là đối với hoạt động thành lập và nhân rộng mô hình: Rà soát, kiểm tra củng cố nâng cao chất lượng các mô hình hiện có như mô hình địa chỉ tin cậy, mô hình Nhà tạm lánh cộng đồng, Câu lạc bộ Gia đình sức khỏe, hạnh phúc,… Đồng thời, xây dựng mới câu lạc bộ sinh hoạt theo chủ đề những vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Triển khai các nội dung Đề án vào các nội dung sinh hoạt để nhân rộng trong những năm tiếp theo.

Bốn là về tổ chức các hoạt động truyền thông công cộng: chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ phối hợp, lồng ghép, tuyên truyền, vận động phụ nữ giữ gìn rèn luyện đạo đức, chấp hành pháp luật, chủ động tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ, trong đó, chú trọng phát hiện, điển hình cách làm hay, hiệu quả nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ để tuyên truyền và nhân rộng.

Năm là về hoạt động nhân bản và in ấn phát hành tài liệu: phối hợp với các đơn vị có liên quan truyền thông nội dung, kết quả đề án thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Truyền thanh thành phố, Cổng Thông tin điện tử của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Cổng Thông tin điện tử thành phố…

Cuối cùng là hoạt động theo dõi, giám sát, đánh giá: tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thự hiện đề án lồng ghép với kiểm tra định kỳ công tác Hội Phụ nữ năm 2021.

Kế hoạch ban hành nhằm mục đích triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ nhằm đạt các chỉ tiêu của kế hoạch đã được UBND thành phố Bạc Liêu phê duyệt giai đoạn 2018 – 2027. Bên cạnh đó, phát huy hiệu quả các hoạt động của các cấp các ngành, Hội LHPN trong thực hiện tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ.

Trường Xuân

Số lượt xem: 34

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu