Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thành phố Bạc Liêu với phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”

Văn hóa - Xã hội
Thứ hai, 10/01/2022, 16:43
Màu chữ Cỡ chữ
Thành phố Bạc Liêu với phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”

Xây dựng gia đình văn hóa là một trong những phong trào có ý nghĩa và là nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được Trung ương phát động trên phạm vi toàn quốc nhằm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Nhận thức rõ việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ là cơ sở, nguồn lực để xây dựng và phát triển thành phố Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp, là nền tảng quan trọng thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố. Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo thành phố đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào xây dựng gia đình văn hóa bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: treo băng-rôn, phát tờ rơi, các loại tranh ảnh, pano, áp phích, cổ động trực quan, sách, tài liệu, chương trình văn nghệ, kịch bản, đăng tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, trạm truyền thanh các phường, xã, tổ thông tin khóm, ấp, lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp dân, hội nghị…nhằm chuyển tải các nội dung về tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa, tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam, về ngày Gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời tuyên truyền lồng ghép với các phong trào: thi đua yêu nước, thi đua thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy “về xây dựng TPBL trở thành đô thị loại I, theo hướng văn minh và từng bước hiện đại”, phong trào “thanh niên tình nguyện”, “xây dựng khóm, ấp, gia đình an toàn về an ninh trật tự”, “sinh đẻ có kế hoạch”... Kết quả đã tổ chức tuyên truyền được 4.022 cuộc với hơn 12.000 lượt người nghe; in, phát hành 18.033 tài liệu các loại phân phát đến các phường, xã và hộ dân. Phát động và đăng ký thực hiện phong trào cho 253/253 cơ quan; 67/67 khóm, ấp; 32.861/32.861 hộ gia đình tham gia đăng ký, đạt tỷ lệ 100%.

Hàng năm, Ban chỉ đạo thành phố phối hợp với các phường, xã đến thăm và tặng quà cho các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và lựa chọn đại biểu đi dự Hội nghị tuyên dương, họp mặt gia đình văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh, qua đó nhằm động viên các gia đình chung tay, phấn đấu xây dựng quê hương giàu đẹp. Bên cạnh đó, còn phát động xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, câu lạc bộ như : câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”, câu lạc bộ “ ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi, tích cực nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gia đình "5 không, 3 sạch", "Gia đình nông dân hạnh phúc" …. thường xuyên phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi như: thi tìm hiểu kiến thức gia đình, nói chuyện trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, phối hợp tổ chức hội thi nấu ăn, cắm hoa… qua đó tạo sự phấn khởi, khích lệ động viên các gia đình tiếp tục phấn đấu xây dựng "tổ ấm" của mình ngày hạnh phúc hơn.

Có thể nói trong thời gian qua từ thành phố đến cơ sở, Ban chỉ đạo các cấp luôn có sự quan tâm, coi trọng và thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây đựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây Nông thôn mới, đô thị văn minh. Việc bình xét, công nhận gia đình văn hoá được thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo nội dung tiêu chí theo quy định, đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào ngày càng phát triển. Số lượng gia đình đạt tiêu chuẩn "Gia đình văn hoá" và "Gia đình đạt chuẩn văn hoá nhiều năm liền"  ngày càng tăng, chất lượng ngày càng được nâng lên (Năm 2021, toàn thành phố đã công nhận 31.919/32.861 hộ gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 97,1%).

Từ khi triển khai phát động thực hiện các nội dung xây dựng "Gia đình văn hoá" đến nay, phong trào đã được phát triển sâu rộng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn thành phố, thực sự trở thành một phong trào văn hóa lớn, có tác động tới nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Việc phát động phong trào, xây dựng và tổ chức công nhận gia đình văn hóa, khóm, ấp văn hóa đã tác động mạnh mẽ tới ý thức chấp hành pháp luật “sống làm việc theo hiến pháp, pháp luật”, tôn trọng kỷ cương của mọi người dân và tham gia khá tích cực các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, các hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa đã thể hiện được trách nhiệm cao hơn, lòng tự hào phấn khởi hơn. Đồng thời, thông qua công tác tuyên truyền các nội dung, mục đích, ý nghĩa của phong trào đã làm chuyển biến nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là dân cư ở địa bàn nông thôn về các chuẩn mực văn hóa, vai trò, nhiệm vụ của văn hóa đối với việc hình thành nhân cách, xây dựng con người mới với phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đất nước. Công tác vận động xây dựng gia đình văn hóa, khóm, ấp văn hóa theo các tiêu chuẩn cụ thể đã tác động mạnh mẽ đến tinh thần, thái độ của từng thành viên trong gia đình, trong khóm, ấp, ý thức trách nhiệm của bản thân, gia đình đối với sự phát triển của cộng đồng dân cư, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, tình làng nghĩa xóm, đùm bọc giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, đưa đời sống kinh tế ngày càng phát triển đi lên, góp phần tích cực trong quá trình xây dựng thành phố Bạc Liêu theo hướng văn minh từng bước hiện đại./.  

                                                                                                                                  CT

Số lượt xem: 62

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu