Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thành phố chấn chỉnh tình hình sử dụng, đăng tải thông tin, bình luận thông tin trên mạng xã hội

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Thứ hai, 26/07/2021, 15:59
Màu chữ Cỡ chữ
Thành phố chấn chỉnh tình hình sử dụng, đăng tải thông tin, bình luận thông tin trên mạng xã hội

Ngày 23 tháng 7 năm 2021, UBND thành phố ban hành công văn số 3074/UBND-VX về chấn chỉnh tình hình sử dụng, đăng tải thông tin, bình luận thông tin trên mạng xã hội. Qua đó, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn cấp thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã tăng cường triển khai, quán triệt đến cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị, thực hiện nghiêm Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (Lưu ý: Điều 5. Các hành vi bị cấm); Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội. Khi cần trao đổi thông tin có liên quan đến lĩnh vực công tác của đơn vị (gửi, nhận văn bản, tài liệu…) phải dùng hệ thống phần mềm, hệ thống email của cơ quan nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt triển khai sử dụng trên địa bàn thành phố (mail.baclieu,gov.vn).

Tích cực chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân, các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng, phải kịp thời báo cáo về UBND thành phố Bạc Liêu (thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin TPBL) để phối hợp xử lý theo quy định.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin TPBL phối hợp với Đài truyền thanh, Trung tâm Văn hóa – Thể thao TPBL tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của Nhà nước về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vị Internet và thông tin trên mạng đến các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân để biết và thực hiện; kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internets và thông tin trên mạng trái quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm nội dung công văn này.

Anh Bằng

Số lượt xem: 984

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu