Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null TP Bạc Liêu nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số

Tiêu điểm
Thứ hai, 27/03/2023, 09:42
Màu chữ Cỡ chữ
TP Bạc Liêu nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số

Nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số ở tất cả lãnh đạo, các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... của TP Bạc Liêu đã và đang có chuyển biến tích cực, đi vào thiết thực. Đồng thời, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chuyển đổi số có nhiều thuận lợi ở vùng sâu, vùng xa.

Công tác chuyển đổi số hướng đến phát triển kinh tế xã hội

TP Bạc Liêu là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội của tỉnh; bên cạnh việc chỉ đạo phát triển kinh tế, phát triển đô thị theo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, thì nhiệm vụ chuyển đổi số luôn được Đảng bộ, chính quyền thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện, Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố xác định chuyển đổi số và cải cách hành chính là 2 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

Để công tác chuyển đổi số đạt kết quả tốt, bà Đỗ Ái Lam – Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu, cho rằng: “Việc làm đầu tiên của thành phố là phải thay đổi từ tư duy, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về chuyển đổi số một cách căn bản nhất, từ đó mới có thể triển khai các hoạt động chuyển đổi số hiệu quả đến Nhân dân. Thành phố đã quán triệt và triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chuyển đổi số của Trung ương, của tỉnh, thành phố đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp thành phố do đồng chí Bí thư Thành ủy làm Trưởng Ban, Phó Bí thư (TT), Chủ tịch UBND Phó Ban chỉ đạo, các phòng, ban, ngành và UBND các phường, xã làm thành viên, đồng thời Ban chỉ đạo chuyển đổi số thành phố Bạc Liêu cũng đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2023 đến các cấp, các ngành. Đã thành lập được 78 Tổ công nghệ số cộng đồng (67 khóm ấp 67 Tổ, 10 phường xã 10 tổ và 01 Tổ Đoàn thành niên phụ trách).

Bà Đỗ Ái Lam – Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu, phát biểu tham luận tại Hội nghị

Tổng kết công tác chuyển đổi số năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu tổ chức.

Thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng tập huấn về công tác chuyển đổi số như tập huấn xử lý văn bản trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến,..Cùng với đó, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về chuyển đổi số đến người dân trên địa bàn như tuyên truyền trực tiếp qua các hoạt động của các đoàn thể, qua hệ thống truyền thanh, tuyên truyền lưu động, qua mạng xã hội, Cổng thông tin điện tử. Nhờ đó, người dân trên địa bàn thành phố cũng đã chủ động tham gia vào các loại hình dịch vụ của xã hội số, từng bước hình thành văn hóa trên môi trường số. Kịp thời triển khai các văn bản quy định của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, nhất là triển khai thực hiện đúng quy định các văn bản về bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ an toàn thông tin tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc”.

Ngoài những kết quả đạt được đã nêu, đối với thành phố Bạc Liêu hiện nay một số cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác chuyển đổi số điển hình như: Công an thành phố và Phòng Giáo dục đào tạo thành phố là 02 đơn vị thực hiện khá tốt công tác chuyển đổi số.

Ông Phan Thanh Vũ - Bí thư Đảng ủy phường 5 (TP Bạc Liêu) cho biết: “Phường 5 rất chú trọng công tác tuyên truyền về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến đến người dân và doanh nghiệp bằng nhiều hình thức đa dạng… Đồng thời, hướng dẫn người dân cùng tham gia thực hiện chuyển đổi số, các TTHC cơ bản, đơn giản trên cổng dịch vụ công như các thủ tục về tư pháp, hộ tịch... Qua đó, Phường 5 cũng đã thực hiện nhiều giải pháp trong CCHC góp phần cùng thành phố xây dựng chính quyền trong thời gian tới…”.

Công chức Bộ phận Một cửa phường 5 (TP Bạc Liêu) hướng dẫn người dân kê khai hồ sơ thủ tục hành chính

Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh IOC

Để công tác Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, bà Đỗ Ái Lam – Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu, nhấn mạnh: “Thành phố đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số; Người đứng đầu chịu trách nhiệm, nêu gương, truyền cảm hứng trong chuyển đổi số của cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách; tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào quá trình chuyển đổi số như tham gia góp ý, giám sát và sử dụng các dịch vụ tiện ích do chuyển đổi số mang lại”.

Đồng thời, TP Bạc Liêu xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh IOC; triển khai các phần mềm nền tảng nhằm cung cấp thông tin trực quan, hỗ trợ chính quyền thành phố ra quyết định chỉ đạo kịp thời, chính xác; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành Nhà nước về kinh tế - văn hóa - xã hội, phát triển đô thị; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo các lĩnh vực trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, đề xuất thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, tối ưu hóa; nâng tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả qua hình thức trực tuyến; nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn thành phố.

“Phát huy hiệu quả của Tổ công nghệ số cộng đồng tại các ấp, khu vực, đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, hướng dẫn người dân biết và sử dụng các sản phẩm, nền tảng số do các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp cung cấp. Đồng thời, đảm bảo an toàn thông tin, an toàn dữ liệu trên các hệ thống của thành phố, của doanh nghiệp cung cấp để người dân, doanh nghiệp tin tưởng, sử dụng” – bà Đỗ Ái Lam cho biết.

Trong năm 2022, thành phố Bạc Liêu tiếp nhận tổng số hồ sơ TTHC là 7.240, trong đó, đã giải quyết: 7009 hồ sơ đạt 97% (trừ hồ sơ trên lĩnh vực đất đai). Cấp phường, xã là 68.011 hồ sơ, trong đó, đã giải quyết 67.926 hồ sơ đạt 99,9%.

Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng thủ tục hành chính của thành phố là 287 thủ tục và phường, xã là 135  thủ tục. Trong đó, số lượng dịch vụ công trực tuyến của thành phố được cung cấp trên Cổng dịch công của tỉnh Bạc Liêu mức độ 3 là 64 thủ tục và mức độ 4 là 75 thủ tục. Số lượng dịch vụ công trực tuyến của phường, xã được cung cấp trên Cổng dịch công của tỉnh Bạc Liêu mức độ 3 là 18 thủ tục và mức độ 4 là 22 thủ tục.

Đồng thời, thành phố Bạc Liêu đã đầu tư hoàn thành trang thiết bị phần cứng, ứng dụng phần mềm một cửa điện tử cho 07 phường, 03 xã, với kinh phí thực hiện trên 05 tỷ đồng. Triển khai phần mềm quản lý giáo dục và phần mềm quản lý du lịch, với kinh phí trên 10 tỷ đồng.

Thực hiện: Trọng Nghĩa

Số lượt xem: 616

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu