Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null TP. Bạc Liêu chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao giao thông trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Thứ năm, 30/06/2022, 15:39
Màu chữ Cỡ chữ
TP. Bạc Liêu chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao giao thông trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; phấn đấy giảm số thương vong và số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2020. Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025, nội dung kế hoạch nêu một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Nâng cao hiệu lực, hiệu qủa công tác lãnh đạo, chỉ đạo trước hết tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận số 45-KL/TW ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, thực hiện có hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn. Lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào các quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải.

Đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý đứt điểm các điểm tiềm ẩn tại nạn giao thông; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Nâng cao chất lượng an toàn kỷ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện gao thông vận tải; áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho phương tiện, linh kiện vật liệu và hạ tầng trong sản xuất, kinh doanh, lưu hành đối với phương tiện thân thiện với môi trường; thực hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế mức sử dụng phương tiện cơ giớ cá nhân, kiểm soát chặt chẽ điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới, đặc biệt là trong các khu vực trung tâm nội ô thành phố Bạc Liêu.  

Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực thi pháp luật, cung ứng hạ tầng, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vào đảm bảo trật tự, an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh gia kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số; vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp.

Thảo Vy

Số lượt xem: 63

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu