Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null TP. Bạc Liêu chỉ đạo tăng cường thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Thứ sáu, 08/10/2021, 16:17
Màu chữ Cỡ chữ
TP. Bạc Liêu chỉ đạo tăng cường thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Thời gian qua, lãnh đạo thành phố luôn quan tâm chỉ đạo và đưa ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố; từ đó đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh cho các đối tượng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đã góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội; nguồn vốn ngân sách ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội chưa đáp ứng đủ nhu cầu vốn của người dân; năng lực, trách nhiệm của một số tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội tại cơ sở chưa cao; công tác phối hợp giữa các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội đôi lúc chưa thường xuyên, thiếu hiệu quả; tổng nợ xấu còn cao.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại trên, lãnh đạo thành phố Bạc Liêu yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với chất lượng tín dụng chính sách xã hội. Có giải pháp khắc phục những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo chưa hiệu quả công tác tín dụng chính sách xã hội thời gian qua, nhất là đối với những nơi còn để nợ xấu chiếm tỷ lệ cao, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Vận động người dân "gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo", rà soát các loại quỹ từ thiện, xã hội mở tài khoản tiền gửi Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội.

Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung được ủy thác; naắm chắc tình hình sử dụng vốn của người vay; phối hợp chặc chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và chính quyền địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thu lãi định kỳ, thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, nợ xấu.     

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Bạc Liêu thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách; tập trung thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ Đề án, Phương án củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Thảo Vy

Số lượt xem: 19

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu