Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null TP. Bạc Liêu chỉ đạo thực hiện một số nội dung kết thúc năm học 2020 - 2021 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Thứ ba, 11/05/2021, 15:22
Màu chữ Cỡ chữ
TP. Bạc Liêu chỉ đạo thực hiện một số nội dung kết thúc năm học 2020 - 2021 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Trên tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tại Công văn số 1693/UBND-KGVX ngày 09 tháng 5 năm 2021  về việc kết thúc năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Công văn số 604/SGDKHCN-TCHC ngày 09 tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu giao Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bạc Liêu triển khai đến các trường trực thuộc thành phố Bạc Liêu thực hiện một số nội dung sau:

Đối với giáo dục mầm non: Kết thúc năm học 2020 - 2021 từ ngày 10 tháng 5 năm 2021.

Đối với cấp học tiểu học: Tiếp tục kiểm tra định kỳ cuối Học kỳ II theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố (chỉ cho học sinh tập trung tại trường theo từng khối lớp để dự kiểm tra theo lịch của Phòng; trong thời gian khối lớp này kiểm tra thì học sinh các khối lớp còn lại không đến trường để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19). Sau khi kiểm tra xong tất cả các môn học theo từng khối lớp, học sinh được nghỉ học ở nhà.

Ban Giám hiệu các trường tiểu học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bạc Liêu chịu trách nhiệm chỉ đạo giáo viên, viên chức của trường đánh giá, xét hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành chương trình tiểu học theo quy định; thông báo kết quả giáo dục của học sinh trước ngày 16 tháng 5 năm 2021.

Đối với học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học, giáo viên chủ nhiệm có hình thức phối hợp với gia đình học sinh hướng dẫn các em ôn tập, tự học ở nhà.

Đối với việc tuyển sinh lớp 3 chất lượng cao (thí điểm) năm học 2021 - 2022, thực hiện theo Kế hoạch số 14/KH-SGDKHCN ngày 26 tháng 3 năm 2021 (thỉ tuyển ngày 08 tháng 6 năm 2021), không tập trung học sinh để tổ chức ôn tập, dạy thêm.

Các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ như: Hoàn thành hồ sơ sổ sách; đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên, xét thi đua khen thưởng,... Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các trường thực hiện trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với cấp học trung học cơ sở: Đối với học sinh từ lớp 6 đến lớp 9: Các trường hoàn thành tổng kết năm học tại lớp chậm nhất là ngày 16 tháng 5 năm 2021.

Riêng học sinh lớp 9, trong thời gian nghỉ học, Trưởng Phỏng Giáo dục và Đào tạo thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo các trường hướng dẫn học sinh tự ôn tập để dự thi tuyển sinh lớp 10, qua Internet, trên truyền hình (tham khảo các video đã được phát trên truyền hình năm 2020).

Đối với hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bạc Liêu chịu trách nhiệm chỉ đạo các trường trực thuộc đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bạc Liêu, Ủy ban nhân dân các phường, xã thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Thảo Vy 

Số lượt xem: 53

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu