Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null TP. Bạc Liêu: Một số giải pháp thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 09/9/2021 của Ban Bí thư về thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Thứ hai, 06/06/2022, 08:25
Màu chữ Cỡ chữ
TP. Bạc Liêu: Một số giải pháp thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 09/9/2021 của Ban Bí thư về thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc thu hút, quản lý, sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn thành phố, ngày 18/5/2022, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư với những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp.

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền đối với công tác thu hút, quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động nước ngoài; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, thực sự cần thiết, có ý nghĩa thúc đẩy, phát triển thị trường lao động, việc làm, góp phần ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ, kỹ năng quản lý tiên tiến, hiện đại nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc thu hút, quản lý và sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn thành phố; vận động người lao động nước ngoài và các cơ quan, doanh nghiệp quản lý, sử dụng lao động nước ngoài thực hiện tốt pháp luật lao động và các quy định về quản lý, sử dụng lao động.

Ba là, thực hiện đầy đủ các chính sách về thu hút, quản lý và sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn thành phố đối với các lĩnh vực thực hiện 05 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, chú trọng công tác đưa đi đào tạo, chuyển giao kiến thức, kỹ năng, khoa học - công nghệ cho lao động của thành phố để từng bước đảm nhận thay thế các vị trí cần thu hút, sử dụng lao động nước ngoài.

Bốn là, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý lao động nước ngoài, bảo đảm có chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Năm là, tăng cường và nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với lao động nước ngoài trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tăng cường quản lý chặt chẽ lao động nước ngoài, ngăn chặn triệt đ tình trạng lao động nước ngoài nhập cảnh trái phép hoặc lợi dụng việc thu hút lao động nhập cảnh vào địa bàn thành phố hoạt động trái phép; không để các tổ chức, cá nhân lao động nước ngoài lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hút, quản lý và sử dụng lao động nước ngoài, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

                                                                                                                        PT

Số lượt xem: 71

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu