Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null TP. Bạc Liêu: tăng cường công tác quản lý người đến và đi trên địa bàn thành phố Bạc Liêu để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Thứ ba, 11/05/2021, 15:50
Màu chữ Cỡ chữ
TP. Bạc Liêu: tăng cường công tác quản lý người đến và đi trên địa bàn thành phố Bạc Liêu để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Trên tinh thần thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tại Công văn 1698/UBND-KGVX ngày 10 tháng 5 năm 2021 về việc tăng cường công tác quản lý người đến và đi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu chỉ đạo các phòng, ban liên quan và Ủy ban nhân dân các phường, xã khẩn trương thực hiện một số việc sau:

1. Trường hợp người trong thành phố đi ra khỏi địa bàn tỉnh Bạc Liêu

a) Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã tiếp tục quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động của cơ quan, đơn vị, nghiêm cấm đi đến vùng có dịch, hạn chế tối đa đi ra khỏi địa bàn tỉnh Bạc Liêu nếu không thật sự cần thiết cho đến khi có chỉ đạo mới, trường hợp đặc biệt đi ra khỏi địa bàn tỉnh thì phải có sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cùng cấp. Riêng đối với đối tượng thuộc diện Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố quản lý thì phải báo cáo và được sự đồng ý của người có thẩm quyền trước khi đi; đồng thời, phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 sau khi trở về địa bàn. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về các nội dung trên.

b) Đối với người dân trên địa bàn thành phố Bạc Liêu: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã khuyến cáo người dân trên địa bàn quản lý không nên đi ra khỏi địa bàn tỉnh, không đi đến vùng có dịch cho đến khi có chỉ đạo mới; yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là việc khai báo y tế và phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 sau khi trở về địa bàn; đồng thời chỉ đạo quản lý chặt chẽ địa bàn, nắm chắc tình hình biến động của người dân trên địa bàn quản lý.

2. Đối với các trường hợp người ngoài tỉnh đến địa phương

a) Khi đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị: Khi có đoàn khách ngoài tỉnh và khách nước ngoài đến làm việc thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, phường, xã phải báo cáo, xin ý kiến Ủy ban nhân dân thành phố để Ủy ban nhân dân thành phố xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi tổ chức tiếp và làm việc. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, phường, xã chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu về vấn đề này.

b) Khi người dân ngoài đến địa phương: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã chỉ đạo quản lý chặt chẽ địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp người từ các tỉnh, thành khác đến địa phương, yêu cầu khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu nếu để xảy ra trường hợp vi phạm do lỗi chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm.

3. Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch; trường hợp vi phạm đến mức phải khởi tố, truy tố, giao Công an thành phố Bạc Liêu phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan thực hiện nhanh chóng, nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể cấp thành phố tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên triển khai thực hiện các nội dung trên và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định.

Thảo Vy 

                 

Số lượt xem: 76

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu