Tpbl tổ chức khai giảng lớp dạy nghề, nghiệp vụ khách sạn và kỹ thuật chế biến món ăn Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống Thông tin giải quyết Thủ tục hành chính tỉnh Bạc Liêu (tính từ ngày 25/11/2022) Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Bán thanh lý xe ô tô phục vụ công tác chung trên địa bàn thành phố Bạc Liêu Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa IV/2022 Hội Khuyến học thành phố Bạc Liêu trao xe đạp học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Trạch Thành phố Bạc Liêu tổ chức thăm tặng quà người khuyết tật Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội Hội nghị quán triệt các Quy định, Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Trung ương và của Tỉnh ủy Hội nghị tư vấn giải quyết việc làm và đưa người lao động đi nước ngoài theo hợp đồng Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ thiết bị thông minh theo Thông báo số 247/TB-BTTTT ngày 21/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null TP. Bạc Liêu triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021

Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ hai, 28/09/2020, 07:39
Màu chữ Cỡ chữ
TP. Bạc Liêu triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021 nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 05/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về tiếp tục tập trung đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trong tình hình mới.

Rà soát, sắp xếp, bố trí hợp lý mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn theo Quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng năm 2030.

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Quản lý, đánh giá đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bảo đảm thực chất gắn với thi đua, khen thưởng để tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo gắn bó với nghề; tiếp tục rà soát chuẩn nghề nghiệp giáo viên của từng bậc học theo Luật Giáo dục năm 2019. Rà soát công tác quản lý biên chế, tuyển dụng giáo viên; bảo đảm số lượng và chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; đồng thời triển khai Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

Nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, bảo đảm an toàn trường học.

Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án bảo đảm cơ sở vật chế cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước, ưu tiên phát triển giáo dục ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc Khmer; có biện pháp hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh người dân tộc thiểu số có đủ điều kiện đến trường để học tập.

Phối hợp với các ban, ngành, tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường; đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trong các cơ sở giáo dục, nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng an toàn trong hoạt động thể chất, chủ động phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh, sinh viên, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid - 19, tay - chân - miệng, sốt xuất huyết,...

M. NƯƠNG

Số lượt xem: 325

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu