Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai Kế hoạch đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới

Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ ba, 08/09/2020, 16:15
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai Kế hoạch đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 03/9/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. ​​​​​​​

Theo đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt là vai trò của Công an thành phố trong trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương; chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động nắm tình hình an ninh, trật tự tại các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn.

Tổ chức quán triệt thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28, ngày 15/8/2014 của Bộ Trưởng Bộ Công an và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và thành phố về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, trọng tâm là Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các quy định bảo vệ an toàn cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến cán bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân chấp hành thực hiện phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới .

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân và các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách, các tổ chức đoàn thể tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường theo Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ.

M. NƯƠNG

Số lượt xem: 692

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu