Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021

Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ sáu, 07/08/2020, 23:10
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021

Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn thành phố có 16 hợp tác xã với tổng số 2.009 thành viên; có 91 Tổ hợp tác với tổng số 1.215 thành viên; có 98 trang trại, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 450 lao động. ​​​​​​​

Nhìn chung, các hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển tương đối ổn định về số lượng cũng như đa dạng hình thức hoạt động. Tuy nhiên, do tác động dịch bệnh Covid – 19 đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, tác động tiêu cực đến đời sống, kinh tế hộ gia đình, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ.

Chính vì thế, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2020 về phát triển kinh tế tập thể năm 2021. Theo đó, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các phường, xã tăng cường sự quan tâm của cấp ủy Đảng, Nhà nước cho lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thông qua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp để tạo điều kiện và cơ hội tăng thêm nguồn lực cho thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác.

 Tập trung xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý các hợp tác xã không ngừng được bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, được tạo điều kiện tiếp cận với kiến thức về khoa học, công nghệ, kinh doanh…và nhất là sản xuất theo chuỗi sản phẩm sạch, an toàn có liên kết bao tiêu sản phẩm.

Tranh thủ tối đa mọi nguồn lực từ Trung ương, tỉnh và nguồn lực sẵn có của địa phương nhằm thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, ưu đãi hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển mạnh về số, vững về chất.

Tạo điều kiện và vận động các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn thành phố, tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức quản trị, kiểm soát viên, xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất, kinh doanh,…do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tổ chức.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về kinh tế hợp tác từ cấp thành phố đến phường, xã; cử cán bộ chuyên môn làm công tác quản lý về kinh tế hợp tác của thành phố và phường, xã tham gia tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý, kiểm tra, giám sát kinh tế hợp tác phát triển. 

M. NƯƠNG

Số lượt xem: 282

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu