Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2021

Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ sáu, 28/05/2021, 09:44
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2021

Ngày 27/5/2021, Ban Chỉ đạo 138 thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND về việc t chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chng mua bán người” năm 2021.

Mục đích của kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong toàn xã hội về phòng, chống mua bán người, góp phần ngăn chặn, làm giảm nguy cơ, kiềm chế, đẩy lùi tội phạm mua bán người và hỗ trợ có hiệu quả nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chng mua bán người” thực sự trở thành ngày hội của toàn dân; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống mua bán người.

Về nội dung kế hoạch, Công an thành phố, Phòng Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành ph Bạc Liêu chủ trì, phi hợp các ban, ngành, t chức chính trị - xã hội thành phố Bạc Liêu và y ban nhân dân phường, xã tổ chức rà soát, nghiên cứu sơ kết, tng kết việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người; đ xuất sửa đổi, bổ sung, bảo đảm áp dụng pháp luật thng nht trong hoạt động điu tra, truy tố, xét xử các vụ án về mua bán người; rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý hộ tịch, đăng ký kết hôn, cho, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài... 

Các ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo 138 thành ph Bạc Liêu và y ban nhân dân các phường, xã thực hiện đa dạng hóa các hình thức, biện pháp, nội dung tuyên truyền, phổ biên, giáo dục pháp luật v phòng, chng mua bán người phù hợp với đặc điểm, tình hình trên từng địa bàn, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp. Tập trung tuyên truyên vê phương thực, thủ đoạn hoạt động của các loại đôi tượng; kết quả công tác phòng, chống mua bán người của các lực lượng chức năng.

Công an thành phố, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành ph Bạc Liêu phi hợp với y ban nhân dân các phường, xã tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình phòng, chống mua bán người tại cộng đng hiệu quả; nâng cao công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, kết nối các cơ sở h trợ nạn nhân và cơ sở trợ giúp xã hội để tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; xây dựng mô hình hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bị mua bán giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.

Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh, Phòng Giáo dục và Đạo tào thành ph Bạc Liêu và y ban nhân dân phường, xã chỉ đạo các cơ quan báo, đài, hệ thống thông tin ở cơ sở tăng cường thời lượng, tn sut thông tin, tuyên truyn v phòng, chng mua bán người; xây dựng các tư liệu, tài liệu, video clip, truyền tải thông điệp phòng, chống mua bán người trên hệ thng điện thoại di động; tăng cường ứng dụng các trang mạng xã hội đ tuyên truyn; 

Công an thành phố, Đồn Biên phòng Nhà Mát, các đơn vị có liên quan, Viện Kim sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố phi hợp y ban nhân dân các phường, xã tập trung triển khai đồng bộ các hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, nhất là ở các tuyến, đa bàn trọng điểm; phát huy vai trò các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương; tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống mua bán người, gắn với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chủ động phối hợp chắc tình hình, tổ chức điều tra cơ bản, xác định đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán người, đối tượng nổi lên, chủ mưu, cầm đầu đường dây phạm tội, đối tượng tin án, tiền sự v tội danh mua bán người để chủ động, phòng ngừa và ngăn chặn hiệu quả….

Thời gian thực hiện từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2021.

B.Lộc

Số lượt xem: 119

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu