Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ và phân bổ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở năm 2021 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ ba, 11/05/2021, 15:29
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ và phân bổ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở năm 2021 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 07/5/2021 về thực hiện nhiệm vụ và phân bổ nguồn vốn cho các lĩnh vực cụ thể sau:

Tổng kinh phí khoa học công nghệ năm 2021: 380.000.000 đồng, trong đó chi kinh phí hoạt động của Hội đồng Khoa học & Công nghệ thành phố là năm 2021 chiếm khoảng 30% tương đương 114.450.000 đồngkinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 là 265.550.000 đồng.

Về biện pháp thực hiện, Phòng Kinh tế thành phố là cơ quan chủ trì tổ chức triển khai thực hiện và quyết định phân công chủ nhiệm đề tài, dự án (nếu có). Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt hồ sơ đề tài. Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài. Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Phối hợp với Hội Nông dân, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố, Phòng Giáo dục & Đào tạo thành ph và UBND phường, xã chọn hộ, địa điểm triển khai thực hiện. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi; tuyên truyền vận động các em thanh thiếu niên, nhi đồng tích cực tham gia Cuộc thi.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Cuộc thi đảm bảo thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra. Chi toàn bộ kinh phí cho hoạt động của Hội đồng Khoa học & Công nghệ thành phố và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Chi toàn bộ kinh phí cho Cuộc thi: Công tác tuyên truyền, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Khen thưởng các sản phẩm đạt giải và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức cuộc thi, Hội nghị sơ kết, tổng kết, các văn phòng phẩm phục vụ cuộc thi. Cùng với Phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá sơ tuyển sản phẩm dự thi để chọn sản phẩm tham gia cuộc thi cấp tỉnh đúng thời gian quy định, bảo đảm tôn chỉ, mục tiêu đề ra.

Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, Thành đoàn Bạc Liêu, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh thành phố tuyên truyền vận động các em học sinh, sinh viên nằm trong hệ thống giáo dục và đào tạo của ngành tích cực tham gia cuộc thi. Phối hợp với cuộc thi hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng tạo dành cho học sinh phổ thông cấp thành phố của ngành giáo dục với cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng. Đánh giá sơ tuyển sản phẩm dự thi để chọn sản phẩm tham gia cuộc thi cấp tỉnh đúng thời gian quy định, bảo đảm tôn chỉ, mục tiêu đề ra.

y ban nhân dân phường, xã và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm chọn với chủ nhiệm đề tài, dự án; chọn hộ có đủ điều kiện, có cơ sở hạ tầng, nguồn kinh phí đối ứng, có điều kiện chăm sóc, quản lý và chí thú làm ăn để đầu tư.

B.Lộc

Số lượt xem: 33

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu