Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2021

Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ hai, 21/06/2021, 08:51
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2021

Ngày 18/6/2021 Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2021.

Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả quản lý của các cơ quan, đơn vị đối với công tác Bình đẳng giới. Tạo bước chuyn biến mạnh mẽ v nhận thức nhm thúc đy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện Bình đẳng giới, từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực bất bình đẳng hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới cao, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới.

Kế hoạch đề ra 07 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như: Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thc hiện Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở gii giai đoạn 2021 - 2025 và các Chương trình, Đề án có liên quanĐẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về Bình đẳng gii. Tăng cường hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về Bình đẳng giới. Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các dịch vụ hỗ tr thực hiện Bình đẳng gii. Công tác thanh tra, kiểm tra về Bình đẳng giới. Thực hiện chế độ báo cáo và thu thập số liệu tách biệt về giới.

Ủy ban nhân dân thành phố giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Bạc Liêu chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan, y ban nhân dân các phường, xã triển khai thực hiện Kế hoạch, lồng ghép các hoạt động trong các Chương trình liên quan. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố trong triển khai thực hiện các hoạt động của Kế hoạch; hướng dẫn, tổ chức, triển khai các hoạt động của Kế hoạch và định kỳ báo cáo y ban nhân dân thành phố theo quy định.

Đề nghị y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Bạc Liêu trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, phối hợp tham gia tổ chức triển khai Kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ phụ nữ đến nhân dân trên địa bàn thành phố.

B.Lộc

Số lượt xem: 37

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu