Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thôngđường bộ giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ năm, 10/06/2021, 14:44
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thôngđường bộ giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Ngày 01/6/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND về thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Về nhiệm vụ và giải pháp, đối với giai đoạn 2021 2025 cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá, bảo đảm mục tiêu hàng năm giảm từ 05 - 10% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông đường bộ, cụ thể như sau:

Đầu tư xây dựng hệ thống giao thông tiếp cận cho người khuyết tật, người cao tuổi; các công trình bảo đảm an toàn giao thông cho các đối tượng tham gia giao thông dễ bị tổn thương. Xây dựng trung tâm điều hành thông minh, bảo đảm khả năng thu thập, xử lý và chia sẻ dữ liệu về tình trạng hoạt động giao thông theo thời gian thực, cung cấp hướng dẫn đi lại cho người tham gia giao thông thông qua cổng thông tin trực tuyến.

Đẩy mạnh phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng, ưu tiên đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, từng bước hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân; tăng cường kiểm tra phương tiện giao thông công cộng đáp ứng nhu cầu tiếp cận giao thông cho người khuyết tật. Kiên quyết thực hiện loại bỏ xe cơ giới hết niên hạn sử dụng, xe tự chế ba, bốn bánh không được tham gia giao thông; gắn trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong việc thực hiện.

Đối với giai đoạn 2026 2030, nâng cao năng lực của Ban An toàn giao thông thành phố Bạc Liêu, Ủy ban nhân dân các phường, xã, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan để quản lý và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về an toàn giao thông. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông hiện đại, an toàn, thông suốt, thân thiện. Tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo hệ thống các tuyến đường trong địa bàn thành phố, nhằm đạt hiệu quả an toàn cao cho tất cả các đối tượng tham gia giao thông.

ng dụng các công nghệ an toàn trong kiểm tra, kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, nhằm nâng cao điều kiện an toàn cho phương tiện khi tham gia giao thông. Tập trung tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, kết hợp với công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong toàn dân….

Về phân công thực hiện, Ban An toàn giao thông thành phố Bạc Liêu giúp Chủ tịch y ban nhân dân thành phố Bạc Liêu chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi và tổng hợp đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị và Ủy ban nhân dân các phường, xã triển khai ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ mới để kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về trật tự an toàn giao thông.

Công an thành phố Bạc Liêu chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành thường xuyên rà soát kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống vàn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động giám sát, tuần tra, kiểm soát về trật tự an toàn giao thông cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự thành phố Bạc Liêu tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động, mô hình tổ tuần tra; tập trung xử lý các vi phạm về an toàn giao thông đường bộ; vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, tải trọng phương tiện, an toàn kỹ thuật phương tiện;….

Phòng Quản lý đô thị thành phố Bạc Liêu chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các phường, xã quản lý công tác quy hoạch và xây dựng đô thị, bảo đảm các kết nối giao thông, công trình an toàn giao thông tiếp cận cho người khuyết tật và an toàn cho đối tượng giao thông dễ bị tổn thương; bảo đảm các công trình xây dựng lớn khi kết nối trực tiếp ra đường đô thị không gây ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.

B.Lộc

Số lượt xem: 20

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu