Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai Kế hoạch triển khai Luật thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ năm, 13/05/2021, 09:13
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai Kế hoạch triển khai Luật thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Ngày 12/5, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Kế hoạch đề ra những nội dung cần tập trung thực hiện như: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; rà soát, xây dựng, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật; kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, yêu cầu việc triển khai thi hành Luật phải bám sát nội dung Kế hoạch của tỉnh; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thi hành Luật; có lộ trình cụ thể để bảo đảm kể từ ngày 01/01/2022, Luật cùng với các văn bản quy định chi tiết thi hành được triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất, đầy đủ trên địa bàn thành phố.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phân công trách nhiệm cụ thể cho các phòng chuyên môn thành phố, Ủy ban nhân dân các phường, xã chủ động phối hợp và thực hiện đảm bảo đúng thời gian và đạt hiệu quả. Giao Phòng Tư pháp thành phố hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong kế hoạch bảo đảm đúng tiến độ đề ra.

M. NƯƠNG

Số lượt xem: 28

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu