Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai thực hiện dịch vụ công Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Thứ ba, 17/11/2020, 10:52
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai thực hiện dịch vụ công Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Ngày 16/11/2020, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Quyết định số 439 về việc ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện dịch vụ công Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Theo đó, yêu cầu kế hoạch là xác định rõ nội dung, công việc và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trong tổ chức thực hiện dịch vụ công Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan với UBND các xã, phường trong quá trình thực hiện dịch vụ công Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; kịp thời có biện pháp, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành mục tiêu được giao.

Về nội dung, nhiệm vụ, chỉ đạo, tổ chức rà soát đảm bảo các điều kiện trang thiết bị như: hạ tầng mạng, chức thư số, máy quét văn bản,... và phân công cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận, xử lý dịch vụ công Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; cơ quan thực hiện: Văn phòng HĐND – UBND thành phố và UBND phương, xã.

Phòng Tư pháp là cơ quan thực hiện tổ chức phân quyền quản trị, xử lý, sử dụng dịch vụ công Chứng thực điện tử.

Hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và kiểm tra tính chính xác  của thành phần hồ sơ là bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính; cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp thành phố chủ trì phối hợp Văn phòng HĐND – UBND thành phố và Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố.

Tổ chức thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ công Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp thành phố và UBND các phường, xã…..

Văn phòng HĐND – UBND thành phố là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện kiểm tra, thông tin, báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện kế hoạch.

Thông qua kế hoạch, nhằm phát huy thực hiện tốt chức năng phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đối với người dân, doanh nghiệp; giúp cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công chứng thực điện tử; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp thông qua việc cung cấp dịch vụ công.

Nội dung Quyết định 439/QĐ-UBND

B.Lộc

Số lượt xem: 441

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu