TP. Bạc Liêu có 06 tập thể, cá nhân được khen thưởng có thành tích xuất sắc tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch Ông Trương Minh Dũng - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Khóm 7, Phường 3, TP. Bạc Liêu là gương điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Quảng trường Hùng Vương – một trong những điểm du lịch tiêu biểu đồng bằng sông Cửu Long Phường 2 tổ chức họp dân tuyên truyên 10 quy định thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Bạc Liêu Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Phát triển cây Thanh Nhãn Bạc Liêu, gắn với phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025” Hội liên hiệp Phụ nữ Phường 2 ra mắt mô hình “Phụ nữ đi chợ cùng giỏ nhựa” và “Phân loại rác thải tại nhà” Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội Nông dân phường 2 tổ chức lễ phát động trồng hoa Hoàng Yến và hoa Giấy tuyến Giồng Me, khóm 5 - khóm 6 Đảng ủy phường 7 Học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chùa Prochumsakor Chỉ đạo cấp Căn cước công dân và định danh điện tử cho cho cán bộ, công chức viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố Bạc Liêu Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển cây Thanh Nhãn Bạc Liêu, gắn với phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn thành phố Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025”
Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai thực hiện Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 14/4/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tiếp tục học tập, làm theo Bác năm 2022 và phát động Tháng cao điểm chào mừng 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022)

Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ năm, 12/05/2022, 10:05
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 14/4/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tiếp tục học tập, làm theo Bác năm 2022 và phát động Tháng cao điểm chào mừng 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022)

Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 39-KH/TU về “Tiếp tục học tập, làm theo Bác năm 2022 và phát động Tháng cao điểm chào mừng 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022).

Kế hoạch đề ra 02 nội dung cần tập trung thực hiện cụ thể như sau:

Thứ nhất là tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đặc biệt, quán triệt và thực hiện 03 nội dung: học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên. Định kỳ hàng tháng, chi bộ tổ chức sinh hoạt học tập và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, xem đây là công việc quan trọng, thường xuyên.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị về các nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; chuyên đề toàn khóa; chuyên đề năm nhằm không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng bản cam kết hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc xây dựng khẩu hiệu, phương châm hành động thiết thực gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng 02 bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương nhằm cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Thứ hai là phát động Tháng cao điểm chào mừng 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022)

Các địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn nội dung phù hợp để đăng ký thực hiện chào mừng 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022). Trong đó, chú trọng những việc làm hướng đến phục vụ, chăm lo lợi ích của nhân dân. Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính thông qua việc chấp hành giờ giấc làm việc theo quy định.

Tiếp tục rèn luyện và thực hành “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, “tận tâm, tận lực phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận để giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân và khiếu nại tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc liên quan đến công tác bồi hoàn, giải tỏa, tái đính cư của các dự án đang triển khai trên địa bàn thành phố.

Thực hiện các công trình, phần việc đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm cho người lao động. Thực hiện các mô hình hiệu quả trong quá trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hướng tới xã nông thôn mới kiểu mẫu; trong việc triển khai xây dựng các tiêu chí xã Hiệp Thành trở thành phường Hiệp Thành theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII; xây dựng phường văn minh đô thị, xã văn hóa nông thôn mới hướng đến xây dựng thành phố Bạc Liêu trở thành đô thị loại I.

Tổ chức lễ viếng, báo công dân Bác và tuyên dương các tập thể, các nhân điển  hình, tiêu biểu với những cách làm hay, mô hình hiệu quả vào dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác 19/5/2022 tại Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi.

                                                                                                                                    M.NƯƠNG

Số lượt xem: 26

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu