Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 16/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu thực hiện các kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bạc Liêu năm 2021

Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ sáu, 28/05/2021, 09:37
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 16/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu thực hiện các kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bạc Liêu năm 2021

Để triển khai Kế hoạch thực hiện các kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2021 của y ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Đồng thời, để chủ động chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành ph Bạc Liêu đạt kết quả cao nhất trong tình hình vừa thực hiện phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế. Ngày 27/5/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND về việc triển khai thực hiện các kịch bản tăng trưởng kinh tế ca tỉnh Bạc Liêu năm 2021, cụ thể như sau:

Theo kế hoạch, kịch bản tăng trưởng kinh tế thành ph Bạc Liêu năm 2021 được chia làm 03 kịch bản:

Kịch bản 01: với các chỉ tiêu phát triển kinh tế chủ yếu như: Tổng giá trị gia tăng (trừ các chi phỉ PS): 15.335 tỷ 124 triệu đồng; GRDP bình quân đầu người: 97.000.000 đồng/người/năm; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn: 8.840 tỷ đồng; Sản lượng thủy sản: 53.850 tấn.

Kịch bản 02: với các chỉ tiêu phát triển kinh tế chủ yếu như: Tổng giá trị gia tăng (trừ các chi phỉ PS): 15.085 tỷ 221 triệu đồng; GRDP bình quân đầu người: 95.000.000 đồng/người/năm; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn: 8.575 tỷ đồng; Sản lượng thủy sản: 53.297 tấn.

Kịch bản 03: với các chỉ tiêu phát triển kinh tế chủ yếu như: Tổng giá trị gia tăng (trừ các chi phỉ PS): 14.766 tỷ 540 triệu đồng; GRDP bình quân đầu người: 93.000.000 đồng/người/năm; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn: 8.275 tỷ đồng; Sản lượng thủy sản: 52.231 tấn.

Trên cơ sở 03 kịch bản trên, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu lựa chọn kịch bản 01 để phấn đấu thực hiện trong năm 2021, hai kịch bản còn lại dự phòng khi dịch bệnh trong nước diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị thủ trưng các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã ngoài thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 16/4/2021 ca Ủy ban nhân dân tnh Bạc Liêu, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Giao các chủ đầu tư đy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 thành phố Bạc Liêu:

Khẩn trương hoàn thành các thủ tục phê duyệt thiết kế, dự toán, thủ tục đấu thầu; chủ động xây dựng ngay kế hoạch giải ngân theo từng tháng, từng quý, thực hiện các giải pháp đy nhanh tốc độ thực hiện và giải ngân ngay từ những tháng đầu năm.

Thường xuyên rà soát, xác định những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án kịp thời phản ánh đến các cơ quan chức năng có liên quan để tổng hợp, báo cáo y ban nhân dân thành phố Bạc Liêu xem xét xử lý kịp thời. Đặc biệt tập trung cao độ trong công tác giải phóng mặt bằng và xử lý các phát sinh trong quá trình thực hiện dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các nhà thầu, đơn vị tư vấn, đơn vị thi công công trình để xảy ra tình trạng công trình xây dựng chậm tiến độ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021, phấn đấu đến cuối năm 2021 tỷ lệ giải ngân đạt từ 95% trở lên.

Giao Phòng Kinh tế thành phố Bạc Liêu chủ trì, phối hợp thực hiện với các đơn vị có liên quan đi với các lĩnh vực sau:

Đi với lĩnh vực nông nghiệp: Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trọng tâm là chuỗi giá trị ngành tôm; đy nhanh tiến độ thi công hoàn thành hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước. Mở rộng diện tích nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh và bán thâm canh. Chú trọng thực hiện phát triển kinh tế biển, nâng cao hiệu quả nghề khai thác thủy sản gắn với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cm; đặc biệt là các mô hình chăn nuôi tập trung, trang trại, chăn nuôi theo chuỗi liên kết, t hp tác, hợp tác xã đảm bảo an toàn dịch bệnh, tăng hiệu quả và giá trị gia tăng.

Đối với lĩnh vực công nghiệp: Tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió), tranh thủ ngành điện hỗ trợ các tuyến điện bức xúc trên địa bàn; đảm bảo đủ ngun điện phục vụ cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt là điện phục vụ sản xuất chế biến hàng hóa xuất khẩu và nuôi trồng thủy sản.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin thành ph Bạc Liêu chủ trì, phi hp thực hiện với các đơn vị có liên quan đi với lĩnh vực dịch vụ, du lịch:

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố ln thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 04/5/2019 của Thành ủy Bạc Liêu về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 17/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về việc “tiếp tục đy mạnh phát trin du lịch Bạc Liêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tăng cường các giải pháp kích cầu du lịch để phục hồi thúc đẩy phát triển ngành du lịch trong điêu kiện tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tương đối ổn định, chú trọng đy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch thành ph Bạc Liêu.

Tiếp tục tăng cường đầu tư mới các sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng, khai thác có hiệu quả các sản phẩm du lịch trọng tâm, nhất là các khu, điểm du lịch đã được y ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu công nhận là điểm du lịch và được Hiệp hội Du lịch đng bng sông Cửu Long công nhận là điểm du lịch tiêu biểu. Tăng cường các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch. Kêu gọi đầu tư mô hình “xe điện du lịch’', “ph đi bộ du lịch ” trên địa bàn thành phố để đẩy mạnh phát triển du lịch.

Xây dựng hệ thống liên kết giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch bao gồm: Lữ hành, vận chuyển, lưu trú, cửa hàng mua sắm, bán hàng lưu niệm, dịch vụ ăn uống,... nhất là đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh để tăng cường xây dựng, kết nối các tour, tuyến du lịch…..

Giao các cơ quan, đơn vị, ban, ngành thành phố và y ban nhân dân các phường, xã phối hợp thực hiện: Tiếp tục đẩy mạnh hơn công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến cp giy chứng nhn đăng ký đu tư, đăng ký kinh doanh, trọng tâm là rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đu tư. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, môi trường sản xuất, kinh doanh; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, minh bạch, công khai đ thu hút đu tư và tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh…..

B.Lộc

Số lượt xem: 91

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu