Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai thực hiện văn bản số 1063/TTg-NN ngày 12/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Thứ sáu, 30/10/2020, 09:57
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai thực hiện văn bản số 1063/TTg-NN ngày 12/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 26/10/2020, UBND thành phố ban hành văn bản số 4014/UBND-TH chỉ đạo triển khai thực hiện văn bản số 1063/TTg-NN ngày 12/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Phòng Kinh tế thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng tài Chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và UBND các phường, xã và các dơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các nhiệm vụ sau:

Phối hợp tuyên truyền, vận động chủ tàu thực hiện lắp đặt, vận hành thiết bị VMS theo quy định; đồng thời rà soát, xác định các chủ tàu, tàu cá có khả năng vi phạm khai thác IUU để có biện pháp tuyên truyền, vận động, quản lý, phòng ngừa sớm, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Căn cứ tình hình thực tế địa phương, xác định phương án tái cơ cấu kinh tế địa phương, trong đó tái cơ cấu ngành thủy sản với kế hoạch, lộ trình, phương hướng cụ thể, đưa vào Nghị quyết của cấp ủy.

Theo nội dung văn bản 1063/TTg-NN, Ngày 20-3-2020, Thường trực Ban Bí thư ban hành Văn bản số 81-CV/TW về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại văn bản nêu trên, nhằm sớm gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với sản phẩm hải sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường châu Âu, quyết tâm không để bị cảnh báo “Thẻ đỏ”; phát triển ngành khai thác hải sản bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu người đứng đầu các bộ, ban, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển đề cao trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống khai thác IUU. Xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, trong đó chú trọng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp với lộ trình, kế hoạch thực hiện cụ thể theo từng năm, từng giai đoạn. Thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Nghiên cứu tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các cơ chế quản lý, chính sách để tạo nguồn lực tổ chức triển khai đông fbooj, toàn diện, thống nhất từ Trung ương đến địa phương các giải pháp về chống khai thác IUU…..

Nội dung văn bản 1063

B.Lộc

 ​​​​​​​

Số lượt xem: 600

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu