Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai kế hoạch số 33/KH-BCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện “Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2020

Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ hai, 06/07/2020, 08:50
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai kế hoạch số 33/KH-BCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện “Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2020

Theo kế hoạch, nguyên tắc phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình là phát huy tối đa tính hiệu quả, hiệu lực của việc triển khai thi hành Luật phòng chống bạo lực gia đình và các văn bản vi phạm pháp luật có liên quan. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các nghành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, gia đình và mỗi cá nhân đối với việc triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình, từ đó góp phần xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh cho mỗi cá nhân, gia đình và an toàn xã hội.

Theo kế hoạch, nguyên tắc phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình là đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Uỷ Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền. Bảo đảm tính thống nhất trong công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình; tạo sự tham gia tích cực của các cơ quan liên quan nhằm góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Hoạt động phối hợp liên ngành dựa trên cơ sở thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình và trên cơ sở phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức. Quan tâm đến mối quan hệ gắn kết giữa Luật phòng, chống  bạo lực gia đình với các văn bản pháp luật có liên quan.

Công tác phối hợp phải dựa trên nguyên tắc đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm bằng kết quả thực hiện; tăng cường thu thập dữ liệu có chất lượng cao nhằm hỗ trợ chia sẻ thông tin chính xác để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động. Phát huy tối đa các nguồn lực phục vụ hiệu quả công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.

Có 02 nội dung phối hợp chính là phòng ngừa bạo lực gia đình và thực hiện các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm giáo dục làm thay đổi nhận thức, hành vi trong cán bộ và nhân dân về phòng chống bạo lực gia đình, nhất là việc chuyển đổi hành vi trong cán bộ đối với người gây bạo lực, đặc biệt là nam giới. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày gia đình Việt Nam (28/6), Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11) bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. Cụ thể như tuyên truyền trên hệ thống pano, khẩu hiệu, tờ rơi,Chú trọng nội dung tuyên truyền, giáo dục về đạo đức lối sống trong gia đình, trách nhiệm của các thành viên trong gia đình về thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình.

Trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình tại địa phương nhằm phục vụ công tác tư vấn hòa giải về phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng thời cung cấp nội dung, hướng dẫn tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tư vấn cho những trường hợp có dấu hiệu bị bạo lực, nạn nhân đang bị bạo lực gia đình và các cá nhân có liên quan. Phối hợp tuyên truyền về ý thức thực hiện tốt văn hóa ứng xử, nâng cao chất lượng cuộc sống, để tránh xảy ra mâu thuẫn gia đình.

Ngoài ra còn phát triển các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình. Phối hợp với các ban, ngành có liên quan phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình và thực hiện biện pháp, bảo vệ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, đề nghị cơ quan thẩm quyền xử lý hành vi bạo lực gia đình.

Thực hiện các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình; Các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện quy trình phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình ngay từ cộng đồng; thực hiện các biện pháp can thiệp, hỗ trợ, bảo vệ an toàn cho nạn nhân bạo lực gia đình, xử lý dứt điểm các vụ việc bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn.

Tiếp nhận, bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình: Thực hiện các mô hình địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh (tại các phường, xã), có biện pháp hỗ trợ cho các nạn nhân bị bạo lực gia đình. Kiểm tra công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Trưởng Ban Chỉ đạo công tác gia đình thành phố Bạc Liêu giao Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thành phố) xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện kiểm tra (định kỳ hoặc đột xuất) về công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại các phường, xã theo đúng quy định.

Nguyễn Thanh

 

Số lượt xem: 115

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu