Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2020 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ ba, 23/06/2020, 15:25
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2020 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Theo đó, yêu cầu của kế hoạch là phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL năm 2020, Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 27/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Phải xác định rõ nội dung hoạt động, tiến độ thực hiện, đảm bảo yêu cầu, chất lượng, không trùng lắp; phân công cụ thể trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Sở Tư pháp, Thành ủy, UBND thành phố về công tác phát triển thanh niên. Việc PBGDPL, nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên phải thực được thực hiện thường xuyên, liên tục trên cơ sở lựa chọn nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn.

Về các nội dung chính của kế hoạch là ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án năm 2020. Khảo sát đánh giá thực trạng nhận thức và hiểu biết pháp luật của một số đối tượng yếu thế để tạo cơ sở đề xuất giải pháp, mô hình triển khai phù hợp. Hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên và công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên. Nâng cao năng lực, kỹ năng PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, cán bộ Đoàn, cán bộ quản lý, theo dõi công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên,nâng cao hiểu biết pháp luật cho thanh, thiếu niên. Chia sẻ kinh nghiệm, mô hình PBGDPL hiệu quả và chỉ đạo điểm về PBGDPL cho thanh, thiếu niên…..

Phòng Tư pháp thành phố là cơ quan thường trực giúp UBND thành phố hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện kế hoạch này; chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường, xã và cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện Đề án; theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Đề án trong báo cáo công tác PBGDPL năm về UBND thành phố theo quy định.

Thông qua kế hoạch, nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL hiệu quả cho thanh, thiếu niên; đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên gắn với giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

B.Lộc

Số lượt xem: 131

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu