Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2020

Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ ba, 02/06/2020, 08:26
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2020

Theo đó, chủ tịch UBND Thành  phố đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân ở các địa bàn trọng điểm bằng nhiều hình thức cụ thể. Địa bàn trọng điểm được xác định trong năm 20120 là phường 3, phường 7, xã Hiệp Thành, Vĩnh Trạch và Vĩnh Trạch Đông. Chỉ đạo nâng cao hiệu quả các Câu lạc bộ pháp luật; hoạt động hòa giải ở cơ sở; cấp phát tài liệu pháp luật; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tuyên truyền trên trạm Truyền thanh cơ sở, sinh hoạt ngày pháp luật hàng tháng và ngày Pháp luật nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lồng ghép với các phong trào, chiến dịch tại địa phương; biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong chấp hành và thực hiện pháp luật tại địa bàn trọng điểm gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội. Tăng cường đối thoại chính sách, pháp luật các buổi sinh hoạt Đoàn, Hội cơ sở. Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào các lĩnh vực pháp luật có nhiều vi phạm để làm thay đổi nhận thức và hành vi của đối tượng.

Ngoài ra, các đơn vị cần tập trung khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa bàn trọng điểm;thực hiện trợ giúp pháp lý cho các đối tượng bằng các hình thức trợ giúp pháp lý tại các địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật. Trợ giúp pháp lý cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý, giúp họ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, giải quyết các vướng mắc, tranh chấp pháp luật, bảo vệ công lý, đảm bảo công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật.

Mục tiêu kế hoạch đề ra phải thực hiện có chất lượng, hiệu quả đề án  đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu và quan điểm chỉ đạo. Đồng thời đề ra giải pháp, phù hợp với từng lĩnh vực pháp luật và đối tượng Đề án xác định, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng chính phủ. Tổ chức triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu của Đề án, cụ thể hóa các hoạt động với từng lĩnh vực pháp luật và đối tượng được xác định.

Minh An

 

Số lượt xem: 229

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu