Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU ngày 28/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV)

Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ sáu, 22/03/2019, 13:34
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU ngày 28/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV)

Kế hoạch đề ra một số mục tiêu cụ thể: đến năm 2025, thành lập mới 36 tổ hợp tác, nâng tổng số 125 tổ hợp tác với 1.302 thành viên tham gia; tỷ lệ hợp tác xã hoạt động có lãi trên 50%, có tổ chức và hoạt động ổn định, không còn hợp tác xã chỉ tồn tại trên danh nghĩa, hình thức. Tạo việc làm thường xuyên, thu nhập bình quân người lao động trong hợp tác xã đạt trên 40 triệu đồng/người/năm. Đến năm 2030, mở rộng quy mô liên hiệp hợp tác xã hiện có và vận động thành lập liên hiệp hợp tác xã lĩnh vực khác; tập trung vận động tổ hợp tác hoạt động khá nâng lên hợp tác xã.

Để thực hiện đạt mục tiêu trên, UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và phường, xã tập trung thực hiện một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xây dựng, củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển HTX, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng xã hội hợp tác, đoàn kết, giúp các hợp tác xã phát huy được vị trí và vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố.

Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực thi pháp luật về kinh tế hợp tác – hợp tác xã. Huy động nhiều nguồn lực đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể. Đổi mới nội dung hoạt động để các tổ chức kinh tế tập thể vươn lên và có những đóng góp tích cực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khuyến khích trọng dụng tài năng trẻ có trình độ, năng lực; tạo bước đột phá phát triển nguồn nhân lực cho hợp tác xã.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể, đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với kinh tế tập thể về thuế, tín dụng, đất đai...tạo điều kiện cho các hợp tác xã tham gia vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong phát triển kinh tế tập thể. Phát huy vai trò trách nhiệm của Liên minh Hợp tác xã, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị trong phát triển kinh tế tập thể.

 

                                                                                                            M. NƯƠNG

 

Số lượt xem: 114

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu