Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 1438/QĐ - TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ hai, 25/03/2019, 14:28
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 1438/QĐ - TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Trọng tâm là phấn đấu đến năm 2025, trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em để được hòa nhập cộng đồng và có cơ hội thực hiện đầy đủ quyền của trẻ em.

Qua đó, mục tiêu cụ thể của giai đoạn 2018 - 2020 là phấn đấu 70% trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng. Phấn đấu 60% trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng hòa nhập cộng đồng phù hợp. 65% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng; Phấn đấu 75% cán bộ tại các cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, các tổ chức xã hội có liên quan đến trẻ em khuyết tật, cán bộ, cộng tác viên làm công tác trợ giúp trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật, Phấn đấu 70% các phường, xã, thành phố triển khai thiết lập mạng lưới liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng và thí điểm các mô hình dịch vụ hỗ trợ trẻ em khuyết tật. Tiếp đó là mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 tăng so với giai đoạn 2018 - 2020.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các phòng, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể thành phố, UBND phường, xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội về hỗ trợ trẻ em khuyết tật; thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ trẻ em khuyết tật; nâng cao năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan đến trẻ em khuyết tật; tổ chức triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu về văn hóa tinh thần cho trẻ em khuyết tật được hưởng thụ và hòa nhập với trẻ em khác trong cộng đồng dân cư.

Thúy Duy

 

Số lượt xem: 85

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu