Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ ba, 28/07/2020, 14:28
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Bạc Liêu

Theo kế hoạch, một số nội dung cần tập trung thực hiện như thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trẻ em, thường xuyên rà soát, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về trẻ em. Đổi mới công tác tuyên truền, ưu tiên thời điểm, thời lượng phát sóng các chương trình về chính sách, pháp luật và bảo vệ trẻ em với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với các nhóm đối tượng điều kiện phá triển kinh tế- xã hội của địa phương. Người đứng đầu cơ quan tổ chức chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng trẻ em t vong do tai nạn thương tích, vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em, bạo lực, xâm hại tình dục, trẻ em lang thang kiếm sống trên địa bàn hoặc không hỗ trợ , can thiệp, xử lý kip thời các vụ việc vi phạm quyền trẻ em.

Xử lý nghiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân, kể cả cha mẹ , người chăm sóc trẻ em khi có hành vi vi phạm pháp luật về trẻ em, nhất là các hành vi xâm hại trẻ em; bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài các vụ việc vi phạm quyền trẻ em với phương châm Đúng người, đúng việc, đúng thẩm quyền, đúng trách nhiệm”. Đồng thời cần tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về trẻ em.

Kế hoạch được triển khai nhằm tăng cường, nâng cao trách nhiệm, sự quan tâm và nhận thức của các cấp, các ngành, toàn xã hội về công tác trẻ em thực hiện tốt hơn các quyền của trẻ em; những vấn đề phát sinh về trẻ em được quan tâm giải quyết. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật có liên quan đến trẻ em, vận động toàn xã hội chủ động, tính cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.

Gim thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục đối với tr em, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành đng của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.

                                                                                                           Nguyễn Thanh

 

Số lượt xem: 131

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu