Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai kết luận của Thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai; thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai

Tài nguyên - môi trường
Thứ tư, 24/10/2018, 16:24
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai kết luận của Thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai; thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai

Từ ngày 15/11 đến ngày 25/12/2017, đoàn Thanh tra số 1980 của Tỉnh đã tiến hành thanh tra các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh, trong đó có thành phố Bạc Liêu. Đoàn thanh tra tỉnh đã kiểm tra, xác minh các nội dung như: Việc ban hành các văn bản phân công nhiệm vụ, chỉ đạo triển khai thực hiện đề án; việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai; việc thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai; Việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

 Theo đó, Đoàn thanh tra đã kết luận, trong thời gian qua, UBND thành  phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và UBND cấp xã liên quan đến việc quản lý đất đai trên địa bàn quản lý. Việc tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân được UBND thành phố thực hiện nghiêm túc. Công tác cấp giấy chứng nhận tài sản gắn liền với đất được thực hiện đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được  thì vẫn còn nhiều tồn tại trong quản lý đất đai và thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn thành phố như: Các chỉ tiêu sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và danh mục dự án…còn chưa thống nhất. Công tác thu hồi đất, lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số phương án lập chưa đúng theo quy định. Công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, một số hồ sơ tiếp nhận chưa đúng quy định, thành phần hồ sơ lưu khi thừa, khi thiếu và trả kết quả trễ hẹn.

Tại cuộc họp, ông Dương Chí Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu đề nghị các phòng, ban, các phường, xã có liên quan thực hiện nghiêm túc kết luận của thanh tra tỉnh. Chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế đã nêu ra trong kết luận. Đồng thời, ông Dương Chí Bình đề nghị phòng Tài Nguyên và Môi Trường thành phố tham mưu cho UBND thành phố khắc phục những hạn chế mà Đoàn thanh tra đã kết luận. Qua đó, để UBND thành phố sớm hoàn thành báo cáo để gửi về tỉnh với thời gian không quá 45 ngày kể từ ngày triển khai kết luận của Thanh tra.

                                                                                                                        Hồng Thơ

 

Số lượt xem: 149

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu