Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em trên địa bàn năm 2019

Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ bảy, 06/04/2019, 08:40
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em trên địa bàn năm 2019

Kế hoạch đề ra một số mục tiêu cụ thể nhằm tạo môi trường thuận lợi và nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật và Công ước của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em. Đồng thời, từng bước đáp ứng các nhu cầu và các quyền cơ bản của trẻ em, ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em, xây dựng môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh để trẻ em có cơ hội được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và phát triển toàn diện về mọi mặt.

Phấn đấu 60% những vấn đề chính sách, pháp luật về trẻ em ở các cấp được tham vấn ý kiến trẻ em hoặc các tổ chức, cá nhân đại diện giám hộ trẻ em theo quy định của pháp luật; 70% các quyết định có liên quan đến trẻ em trong nhà trường; 40% các quyết định có liên quan đến trẻ em trong cộng đồng được tham vấn ý kiến trẻ em hoặc các tổ chức, cá nhân đại diện giám hộ trẻ em theo quy định của pháp luật.

Song song đó, tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm nhằm đạt các mục tiêu đã đề ra. Trước hết là truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng. Nâng cao năng lực thực hiện quyền tham gia của trẻ em cho đối tượng là đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, giáo viên, cán bộ Đoàn, cha mẹ, trẻ em. Phối hợp tổ chức tập huấn về tình hình thực hiện quyền tham gia của trẻ em gồm: quyền được tiếp cận thông tin, lắng nghe, bày tỏ ý kiến, được xem xét phản hồi trong môi trường gia đình, nhà trường, cộng đồng và các địa bàn dự kiến thực hiện các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em.

Xây dựng và thực hiện mô hình trẻ em. Tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp thành phố định kỳ mỗi năm 01 lần quy định tại Thông tư 33/2014/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2014 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Phối hợp tham gia diễn đàn trẻ em cấp tỉnh; lựa chọn trẻ em nghèo vượt khó học giỏi tham gia diễn đàn trẻ em cấp quốc gia nhằm lồng ghép thực hiện thăm dò ý kiến trẻ em.

                                                                                                M. NƯƠNG

 

Số lượt xem: 76

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu