Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
 
 
Thăm dò
Thống kê truy cập

null TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

Trung tâm Thể dục - Thể thao
Thứ ba, 14/07/2020, 16:29
Màu chữ Cỡ chữ
TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

1.Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: số 546,  đường Võ Thị Sáu, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Điện thoại:  07813.822163

2. Sơ đồ tổ chức

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị :

3.1 Vị trí, chức năng :

3.1.1 Trung tâm Thể dục thể thao là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách php nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc, ngân hàng nhà nước để hoạt động theo quy định nhà nước và hạch toán theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

3.1.2 Trung tâm Thể dục thể thao chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3.1.3. Hoạt động và áp dụng theo Luật Thể dục thể thao hiện hành.

3.1.4. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố những định hướng, chủ trương, xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển sự nghiệp Thể dục thể thao trên địa bàn thành phố.

3.1.5. Mở rộng và phát triển phong trào Thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng. Chăm lo xây dựng đào tạo lực lượng thể thao tiêu biểu, năng khiếu, đội ngũ huấn luyện viên, cộng tác viên, trọng tài …

3.1.6. Được phép hợp tác với các thành phần kinh tế trong và ngoài nước ở lĩnh vực kinh doanh, sản xuất theo chuyên ngành Thể dục thể thao đúng quy định nhà nước

3.2 Nhiệm vụ, quyền hạn :

3.2.1. Thực hiện kế hoạch, xây dựng, huấn luyện, bồi dưỡng và phát triển các bộ môn thể dục thể thao trên địa bàn thành phố.

3.2.2. Tổ chức các hoạt động như Thể dục thể thao: thi đấu, huấn luyện, luyện tập, bồi dưỡng năng khiếu, mở các lớp Thể dục thể thao cơ bản cho mọi đối tượng như nghiệp dư, chuyên nghiệp trong và ngoài thành phố.

3.2.3. Đào tạo các hướng dẫn viên Thể dục thể thao và hỗ trợ về chuyên môn cho phong trào Thể dục thể thao ở các cơ sở trên địa bàn thành phố.

3.2.4. Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện tập luyện của Trung tâm theo đúng phân cấp.

3.2.5. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện việc quản lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh dụng cụ, trang thiết bị thể dục, thể thao và các cơ sở hành nghề thể dục, thể thao theo thẩm quyền được giao.

3.2.6. Kiểm tra, đôn đốc các phường-xã, đơn vị, trường học thuộc quản lý của thành phố trong việc thực hiện các chỉ tiêu về rèn luyện thân thể, số người tham gia tập luyện thường xuyên, gia đình thể thao.

3.2.7. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan để triển khai các hoạt động thể dục, thể thao và hướng dẫn các hội quần chúng thực hiện nhiệm vụ phát triển phong trào thể dục thể thao.

3.2.8. Tổ chức các cuộc họp với đại diện các phường-xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai, hướng dẫn các chủ trương, chính sách, các quy định của Nhà nước về lĩnh vực Thể dục thể thao.

3.2.9. Ban hành các văn bản hành chính, giao dịch, các văn bản liên tịch, văn bản hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ chính thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và do Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc) Trung tâm Thể dục thể thao ký tên, đóng dấu của đơn vị.

3.2.10. Được tham dự các cuộc họp của Ủy ban nhân dân thành phố, phường-xã, cơ quan, ban, ngành để nắm bắt tình hình hoạt động có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thể dục thể thao.

3.2.11. Đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khen thưởng đối với cá nhân, đơn vị có thành tích xây dựng và phát triển sự nghiệp Thể dục thể thao.

3.2.12. Được liên doanh liên kết tổ chức các hoạt động sản xuất và dịch vụ để tạo ra các sản phẩm, dụng cụ Thể dục thể thao phục vụ cho các cơ sở luyện tập, thi đấu, đảm bảo mọi hoạt động của Trung tâm và phong trào Thể dục thể thao trong thành phố, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước.

- Ngoài những nhiệm vụ, quyền hạn trên Trung tâm Thể dục thể thao còn được Ủy ban nhân dân thành phố phân công, ủy quyền thực hiện thêm một số nhiệm vụ và quyền hạn khi cần thiết. Việc ủy quyền do Ủy ban nhân dân thành phố quy định cụ thể bằng văn bản.

4. Lãnh đạo đơn vị

STT

Họ và tên

Chức vụ

   

 

 

1

Nguyễn Hoàng Chung

Phó Giám đốc

Số lượt xem: 50

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Huỳnh Phương Thanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu