Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null UBND thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Thứ ba, 26/07/2022, 15:00
Màu chữ Cỡ chữ
UBND thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/7/2022 UBND thành phố Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch số 136/ KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.

Theo đó, UBND thành phố giao Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Bạc Liêu; Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng văn bản đăng ký xây dựng thành phố Bạc Liêu đạt chuẩn đô thị văn minh trình Ủy ban nhân dân tỉnh; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận và công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận và công nhận lại phường đạt chuẩn đô thị văn minh (gọi tắt là Hội đồng); Làm Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét, công nhận và công nhận lại phường đạt chuẩn đô thị văn minh; Tổ chức lồng ghép các nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch trong triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án của ngành tại các phường trên địa bàn thành phố; Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác xét công nhận đô thị văn minh; Làm đầu mối, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu.

Thông qua kế hoạch với mục đích triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh tại Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc phổ biến, tuyên truyền tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; đồng thời, khuyến khích, vận động Nhân dân tham gia xây dựng cảnh quan đô thị văn minh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần ở khu vực đô thị; Nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc vận động triển khai đồng bộ Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ và đánh giá công nhận đô thị đạt chuẩn văn minh đảm bảo tính thống nhất, minh bạch, phản ánh đúng thực chất, khách quan.

Gia Bảo

Số lượt xem: 891

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu