Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Việc thực hiện Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) trên địa bàn hành phố Bạc Liêu

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Thứ năm, 13/01/2022, 16:03
Màu chữ Cỡ chữ
Việc thực hiện Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) trên địa bàn hành phố Bạc Liêu

Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) là nguồn thông tin quan trọng giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương nhận biết được những mặt mạnh, mặt yếu của mình trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, từ đó tác động tích cực đến công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong những năm tiếp theo.

Việc thực hiện Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) trên địa bàn thành phố luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện sâu sát, được khảo sát từ những phản ảnh thực tế của người dân về hiệu quả quản trị và dịch vụ hành chính công, các cấp chính quyền có thể sử dụng để nghiên cứu có hướng cải thiện kịp thời.

Thành phố tập trung tìm hiểu mức độ hiệu quả của chính quyền địa phương trong việc huy động sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở, qua đó đánh giá các cơ chế tạo điều kiện cho người dân tham gia vào các quy trình quản trị và hành chính công. Các vấn đề chính dược đề cập ở đây là hiểu biết của người dân về cơ hội tham gia của mình, kinh nghiệm trong bầu cử và mức độ hài lòng với chất lượng bầu cử ở các vị trí và huy động đóng góp tự nguyện của người dân cho các dự án, công trình công cộng của phường, xã. Được đánh giá thông qua 4 nội dung gồn: Tri thức công dân; Cơ hội tham giá; Chất lượng bầu cử và Đóng góp tự nguyện.

Bên cạnh, việc công khai, minh bạch hóa thông tin theo Pháp lệnh thực hiện dân chủ cơ sở và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành nhằm đáp ứng quyền “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” của người dân về những chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của họ. được đánh giá qua 4 nội dung gồm: Tiếp cận Thông tin; Công khai minh bạch danh sách hộ nghèo; Công khai minh bạch ngân sách cấp xã; Công khai minh bạch quy hoạch sử dụng đất/giá đất.

Mức độ hiệu quả tương tác với chính quyền địa phương; giải quyết khiếu nại tố giác của người dân; tiếp cận dịch vụ tư pháp; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công là 4 nội dung trong chỉ số trách nhiệm giải trình với người dân luôn được lãnh đạo quan tâm thực hiện có hiệu quả. Thông qua đó đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý thức trách nhiệm đối với các công tác này.

Ngoài ra, việc kiểm soát tham nhũng, chỉ số thủ tục hành chính, chỉ số quản trị môi trường, Chỉ số quản trị điện tử cũng được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm và tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt gắn với trách nhiệm cho tuwnhgf tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, sự tham gia của người dân ở cơ sở còn hạn chế, chưa thường xuyên tham gia phản ánh nguyện vọng, kiến nghị, đóng góp ý kiến vào các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách của Trung ương cũng như của địa phương.

Việc triển khai quy chế dân chủ cơ sở nhiều nơi còn hình thức, công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với các đoàn thể và Ban thanh tra nhân dân trong triển khai quy chế dân chủ chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên; Việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn hồ sơ trễ hẹn ở một số lĩnh vực, đặc biệt ở lĩnh vực đất đai; Việc đánh giá của người dân về vấn đề môi trường đều có xu hướng giảm; Việc tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin chưa được thường xuyên, chất lượng cung cấp dịch vụ công trong giải quyết thủ tục hành chính qua nền tảng công nghệ thông tin của các cấp chính quyền chưa thật sự tốt; Đa số người dân chưa hiểu về ý nghãi của việc khảo sát PAPI, do đó kết quả đánh giá chưa thật sự khách quan đúng với thực tế.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là du công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được giao nhiệm vụ chưa thật sự quyết liệt, thiếu đồng bộ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; Các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện chưa chủ động đôn đốc, quyết liệt, hầu hết các đơn vị chưa xây dựng được kế hoạch cụ thể, chưa phân công cán bộ phụ trách, đồng thời chưa khai thác và sử dụng hiệu quả các thông tin, kết quả liên quan đến chỉ số này; Chính quyền địa phương chưa thường xuyên tiếp xúc với người dân, việc nắm tâm tư, nguyện vọng và giải trình những kiến nghị của chính quyền đối với người dân chưa kịp thời; Công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung Chỉ số PAPI chưa được thực hiện thường xuyên, các hình thức phổ biến đến người dân chưa được rộng rãi, ….

Anh Bằng

Số lượt xem: 25

Tin đã đưa
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu