Tpbl tổ chức khai giảng lớp dạy nghề, nghiệp vụ khách sạn và kỹ thuật chế biến món ăn Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống Thông tin giải quyết Thủ tục hành chính tỉnh Bạc Liêu (tính từ ngày 25/11/2022) Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Bán thanh lý xe ô tô phục vụ công tác chung trên địa bàn thành phố Bạc Liêu Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa IV/2022 Hội Khuyến học thành phố Bạc Liêu trao xe đạp học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Trạch Thành phố Bạc Liêu tổ chức thăm tặng quà người khuyết tật Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội Hội nghị quán triệt các Quy định, Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Trung ương và của Tỉnh ủy Hội nghị tư vấn giải quyết việc làm và đưa người lao động đi nước ngoài theo hợp đồng Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ thiết bị thông minh theo Thông báo số 247/TB-BTTTT ngày 21/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập
Chi cục Thống kê
CHI CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

1. Thông tin liên hệ

         - Địa chỉ: đường 30/4 - phường 3 - thành phố Bạc Liêu - Bạc Liêu.

         - Điện thoại: 0291.3821292

         -Email:            

2. Sơ đồ tổ chức


3. Chức năng, nhiệm vụ

3.1.  Chi cục Thống kê Thành phố Bạc Liêu là cơ quan trực thuộc Cục Thống kê; giúp Cục trưởng Cục Thống kê thống nhất quản lý Nhà nước về hoạt động thống kê tại địa phương.

3.2.   Tổ chức các hoạt động thống kê theo chương trình công tác Cục Thống kê giao.

3.3.   Thực hiện báo cáo Thống kê tình hình kinh tế-xã hội tháng, quý, năm và nhiều năm.

3.4.  Cung cấp thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

3.5.  Tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê theo phương án của Tổng cục Thống kê.

3.6.  Biên soạn, xuất bản Niên giám thống kê và các sản phẩm thống kê khác. Truy cập, khai thác, sao lưu, ghi chép các cơ sở dữ liệu thống kê của các phòng ban, UBND xã, phường để sử dụng cho mục đích thống kê.

4. Ban lãnh đạo

STT

H và tên

Chc v

01

Bùi Viết Hảo

Chi cc Trưởng

02 Phạm Thị Hương Chi cục phó
Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu