Thông báo công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công của thành phố Bạc Liêu Thông báo công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công của thành phố Bạc Liêu TP Bạc Liêu nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch nâng cao chỉ số Chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2023 - 2025 Xã Vĩnh Trạch bàn giao hộ nghèo để các đơn vị tiếp cận, khảo sát và trao vốn, phương tiện hỗ trợ Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố chú trọng đổi mới đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học Đoàn viên thanh niên thành phố Bạc Liêu sôi nổi tổ chức các hoạt động thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Tháng Thanh niên năm 2023 Hội Khuyến học TPBL triển khai tổ chức các hoạt động khuyến học năm 2023 Thành đoàn Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI, Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 Ủy ban nhân dân phường 3 trao giấy chứng nhận kết hôn cho 04 cặp đôi vợ chồng
Virus nCov
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập
HĐND thành phố
Hội đồng nhân dân thành phố Bạc Liêu

1.    Thông tin liên hệ:

-   Địa chỉ: Số 12 – Trần Phú – phường  3 – thành phố Bạc Liêu – tỉnh Bạc Liêu.

-   Điện thoại: 0291.3822703.

-   Email:

2.  Chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn

2. 1 Chức năng:

Theo Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2013 quy định như sau:

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.

Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giám sát việc tuân theo phát luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương,

2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.2.1 Trong lĩnh vực kinh tế, Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; chủ trương, biện pháp về xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác xã và kinh tế hộ gia đình ở địa phương.

- Quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện chương trình khuyến nông, khuyết lâm, khuyến ngư, khuyến công và biện pháp phát huy mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế ở địa phương, bảo đảm quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh của các cơ sở kinh tế theo quy định của pháp luật.

- Quyết định dự toán thu ngân sách trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; quyết toán các chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện ngân sách; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; giám sát việc thực hiện ngân sách đã được Hội đồng nhân dân quyết định.

- Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới giao thông, thủy lợi và biện pháp bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi, bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật.

- Quyết định biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

2.2.2 Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống, Hội đồng nhân dân thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Quyết định các biện pháp và điều kiện cần thiết để xây dựng và phát triển mạng lưới giáo dục mầm non,  giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy hoạch chung.

- Quyết định biện pháp bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện để phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục thể thao tại địa phương.

- Quyết định biện pháp giữ gìn, bảo quản, trùng tu và phát huy gía trị các công trình văn hóa, nghệ thuật, di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh theo phân cấp.

- Quyết định biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội xã hội ở địa phương.

- Quyết định biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh; chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

- Quyết định biện pháp thực hiện chính sách ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người và gia đình có công với nước; biện pháp thực hiện chính sách bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, cứu trợ xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

2.2.2 Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Quyết định biện pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân ở địa phương;

- Quyết định biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ,  nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển tại địa phương theo quy định của pháp luật;

- Quyết định biện pháp bảo vệ và cải thiện môi trường; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt ở địa phương;

- Quyết định biện pháp thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm, ngăn chặn việc sản xuất và lưu hành hàng giả, hàng kém chất lượng tại địa phương, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.

2.2.3 Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và quốc phòng toàn dân; bảo đảm thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, xây dựng lực lượng dự bị động viên, thực hiện nhiệm vụ hậu cần tại chổ, chính sách hậu phương quân đội và chính sách đối với lực lượng vũ trang nhân dân ơ địa phương; biện pháp kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh;

- Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; biện pháp đấu tranh phòng ngừa, chống tội phạm và cách hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương.

2.2.4 Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, Hội đồng nhân dân thành phố có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Quyết định các nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và vùng còn nhiều khó khăn;

Quyết định biện pháp bảo đảm việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo theo quy định của pháp luật.

2.2.5 Trong lĩnh vực xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính, Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Bầu, miễn nhiễm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của các Ban của Hội đồng nhân dân, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân cùng cấp; bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu theo quy định của pháp luật.

- Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.

Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định, chỉ thị trái pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp, nghị quyết trái luật của Hội đồng nhân dân cấp xã;

- Giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn trước khi thi hành.

Thông qua đề án thành lập mới, nhập, chia và điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương để đề nghị cấp trên xem xét, quyết định.

2.2.6 Hội đồng nhân dân thành phố còn thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện thống nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch đô thị của thành phố;

- Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự công cộng, giao thông; phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị;

- Quyết định biện pháp quản lý dân cư đô thị và tổ chức đời sống nhân dân trên địa bàn.

 

2.2.7  Thường trực Hội đồng nhân dân và các ban của hội đồng nhân dân

- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên thường trực.

Thường trực Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

- Triệu tập và chủ tọa các kỳ họp của Hội đồng nhân dân; phối hợp với Ủy ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ  họp của Hội đồng nhân dân.

- Đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân cùng cấp và các cơ quan nhà nước khác ở địa phương thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

- Giám sát việc thi hành pháp luật tại địa phương.

- Điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân; xem xét kết quả giám sát của các Ban của - - Hội đồng nhân dân khi cần thiết và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất; giữ mối liên hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân; tổng hợp chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân để báo cáo Hội đồng nhân dân;

- Tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra và xem xét tình hình giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để báo cáo tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân.

- Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp.

- Trình Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hoặc của ít nhất ba tổng số đại biểu  Hội đồng nhân.

3. Tổ chức bộ máy HĐND thành phố

3.1 Sơ đồ tổ chức

3.2 Thường trực HĐND thành phố

Stt

Họ và tên

Chức vụ

01

Trà Văn Bắc

Chủ tịch HĐND thành phố Bạc Liêu

02

 

Phó Chủ tịch HĐND thành phố

03

Nguyễn Hồng Hưng

Phó Chủ tịch HĐND thành phố

 

3.3 Các Ban HĐND thành phố

3.3.1. Ban Kinh tế - Xã hội.

Stt

Họ và tên

Chức vụ

01

Nguyễn Hồng Hưng

Phó Chủ tịch HĐND thành phố, kiêm

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Bạc Liêu

02

Lâm Ngọc Diệu

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Bạc Liêu

03

Ngô Hiếu Dân

Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Bạc Liêu

04

Trần Hoàng Khải

Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Bạc Liêu

05

Lưu Công Tài

Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Bạc Liêu

 

3.3.2. Ban Pháp chế.

Stt

Họ và tên

Chức vụ

01

Trần Văn Mậu

Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Bạc Liêu

02

Huỳnh Kim Phượng

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Bạc Liêu

03

Trương Ngọc Thảo

Thành viên Ban Pháp chế HĐND thành phố Bạc Liêu

04

Đoàn Hồng Lĩnh

Thành viên Ban Pháp chế HĐND thành phố Bạc Liêu

05

Phan Hải Phương

Thành viên Ban Pháp chế HĐND thành phố Bạc Liêu

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu