Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
 
 
Thăm dò
Thống kê truy cập
Quy hoạch - Kế hoạch
Thành phố Bạc Liêu: Triển khai kế hoạch phòng, chống HVI/AIDS năm 2020 (17/11/2020)

Thực hiện Công văn số 1323/BCĐ 138 ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Bạc Liêu về việc tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 (Từ  ngày 10/11 - 10/12/2020). Ngày 13 tháng 11 năm 2020 Ban Chỉ đạo 138 thành phố Bạc Liêu ban hành kế hoạch số 141/KH-BCĐ về việc tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIC/AIDS 2020 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu với nội dung cụ thể như sau:

Thành phố Bạc Liêu: Triển khai Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020 - 2025 (16/11/2020)

Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2020 về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020 - 2025.

Thành phố Bạc Liêu: Triển khai kế hoạch Tháng hành động vì bình đặng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (04/11/2020)

Kế hoạch được triển khai nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em; đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới; tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, cho cha, mẹ, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em; giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

TP. Bạc Liêu: Ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố (08/10/2020)

Ngày 25/9/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu vừa ban hành kế hoạch số 03 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố.

Thành phố Bạc Liêu: Triển khai kế hoạch về việc phát triển năng lượng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 (08/10/2020)

Vừa qua, Ban thường vụ Thành ủy Bạc Liêu ban hành kế hoạch về việc phát triển năng lượng thành phố Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

TP. Bạc Liêu triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021 (28/09/2020)

Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND, ngày 24 tháng 9 năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

TP. Bạc Liêu triển khai Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (21/09/2020)

Vừa qua, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2020 về điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Triển khai Kế hoạch kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2020 (09/09/2020)

Vừa qua, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 108/KH-BCĐ ngày 07/9/2020 về việc kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2020.

Triển khai Kế hoạch đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới (08/09/2020)

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 03/9/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020 (27/08/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 100/KH-BCĐ ngày 24 tháng 8 năm 2020 về tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020.

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Huỳnh Phương Thanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu