Quyết định về việc cập nhật, công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và áp dụng bổ sung Quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao liên tục trong nhiều ngày (có hiệu lực từ ngày 30/11/2021) Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu về việc thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy Hội nghị tự đánh giá hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Hiệp Thành Tiếp và làm việc với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kế hoạch cách ly điều trị tại nhà người nhiễm COVID-19 không triệu chứng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu Kế hoạch thực hiện rà soát, thống kê, đo đạc, cắm mốc, lập hồ sơ quản lý đất công trên địa bàn thành phố Bạc Liêu Những "Bông hồng thép" của Công an thành phố Bạc Liêu Công an thành phố Bạc Liêu phối hợp các lực lượng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Hội nghị trực tuyến tập huấn kiến thức về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập
Quy hoạch - Kế hoạch
Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu về việc thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (30/11/2021)

Ngày 29/11/2021, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 214/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu về việc thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

Kế hoạch cách ly điều trị tại nhà người nhiễm COVID-19 không triệu chứng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (29/11/2021)

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND về cách ly điều trị tại nhà người nhiễm COVID-19 không triệu chứng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Kế hoạch thực hiện rà soát, thống kê, đo đạc, cắm mốc, lập hồ sơ quản lý đất công trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (29/11/2021)

Vừa qua, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 211/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện rà soát, thống kê, đo đạc, cắm mốc, lập hồ sơ quản lý đất công trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Thành phố Bạc Liêu thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (25/11/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu về Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Kế hoạch tổ chức hội nghị gặp gỡ và đối thoại doanh nghiệp, hợp tác xã, và nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Bạc Liêu hằng năm, giai đoạn 2021 – 2025 (25/11/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc tổ chức hội nghị gặp gỡ và đối thoại doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu hàng năm, giai đoạn 2021- 2025.

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021 - 2025 trên hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (21/11/2021)

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND về việc thông tin, tuyên truyền về Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021 - 2025 trên hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Kế hoạch triển khai, thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ (21/11/2021)

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 205/KH-UBND về triển khai, thực hiện Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 25/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu triển khai, thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu (Khóa XII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu” (21/11/2021)

Để khắc phục những hạn chế đã qua, làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, nhằm tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, lập lại kỷ cương về trật tự xây dựng,

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2021 (21/11/2021)

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2021.

Kế hoạch Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (21/11/2021)

Để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự án được duyệt cũng như Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 04/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Ngày 17/11/2021, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 207/KH- UBND về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu