Virus nCov Tiếp nhận phản ánh kiến nghị
Thăm dò
Thống kê truy cập
Quy hoạch - Kế hoạch
Kế hoạch Xây dựng mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu, an toàn về an ninh trật tự” (22/10/2021)

Vừa qua, Ban Chỉ đạo 138 thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 188/KH-BCĐ về việc xây dựng mô hình “Tuyến đường kiểu mu, an toàn v an ninh trật tự’’ trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định một số điều Luật Cư trú (18/10/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai thực hiện Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú. Ngày 08/10/2021, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định một số điều Luật Cư trú.

Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn 2030 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (16/10/2021)

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn 2030 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn thành phố Bạc Liêu năm 2021 (16/10/2021)

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu xây dựng Kế hoạch số 182/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2021.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú (16/10/2021)

Ngày 08/10/2021, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Cư trú.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (16/10/2021)

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (16/10/2021)

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (16/10/2021)

Vừa qua, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND về việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Kế hoạch triển khai các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (30/09/2021)

Nhằm thực hiện hiệu lực, hiệu quả trong công tác quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa thành phố Bạc Liêu, UBND thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 28/9/2021 về việc triển khai các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Kế hoạch tiếp tục thông tin, tuyên truyền trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 (30/09/2021)

Nhằm kịp thời thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 177/KH-BCĐ ngày 28/9/2021 về việc tiếp tục thông tin, tuyên truyền trong công tác phòng, chống COVID-19.

Liên kết web
Dịch vụ công TP Bạc Liêu
Đến tháng 7/2020 đã giải quyết
%
Hồ sơ đúng hạn
Tự động cập nhật lúc 11:42 ngày 20/07/2020
18 Điều Quy Định Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Bạc Liêu 90 bài hát sáng tác trước năm 1975 chưa được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép phổ biến trên toàn quốc   Góp ý website
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý:Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu
Đường 30/4 – Phường 3 – Thành phố Bạc Liêu: Điện thoại: 0291.3827530
Email: bbttp@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu
Biên tập: Bà Đỗ Ái Lanh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bạc Liêu